Fossilfria transporter

Hur installerar jag en laddbox till min elbil? Kan min bostadsrättsförening skaffa laddplatser? Finns det bidrag som jag kan söka som privatperson, företagare eller bostadsrättsförening för att installera en laddplats?

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna om hur du kan skapa en laddstation för elbil för dig som är privatperson, bostadsrättförening, fastighetsägare och företagare i Västerås.

Fixa laddplats till bostadsrättsföreningen!

YouTube Visningbild

Privatpersoner i villa

Det första du behöver göra är att kontakta en elektriker som får kontrollera elsystemet i din fastighet och som sedan installerar din laddstolpe/laddbox.

En ungefärlig kostnad för en laddbox ligger på mellan 5 000 och 12 000 kronor. Kostnader för elektrikerns arbete tillkommer.

Som privatperson kan du ansöka om skattereduktion för kostnader för arbete och material hos Skatteverket. Skattereduktion för grön teknik gäller bland annat installation av laddningspunkt för elfordon.

Hos Energirådgivningen.se hittar du ytterligare information om laddinfrastruktur för privatpersoner.

Skatteverket, om skattereduktion för grön teknik

Energirådgivningen.se, ladda din elbil hemma

Skylt som visar bil som laddas med el.

Hela Sverige laddar

Bostadsrättsföreningar

En planerad och gemensam lösning är bäst och billigast för alla boende. Börja med att utvärdera nuvarande och framtida laddbehov för bostadsrättsföreningens boende. Ett råd är att installera ett fåtal laddpunkter som kan utökas när behovet finns.

Kostnaden kan variera beroende på förutsättningarna i fastigheten, samt vilken effekt laddarna ska ha och om det är inomhus eller utomhus.

En grov uppskattning för tio platser inomhus i garage är omkring 160 000–250 000 kronor exklusive moms för både hårdvara och installation.

Bostadsrättsföreningar kan söka Ladda bilen-bidrag för etablering av elbilsladdning. Man kan få 50 procent av kostnaden i stöd upp till max 15 000 kronor per laddpunkt. Sök bidraget hos Naturvårdsverket.

Hos Energirådgivningen.se hittar du all information för din bostadsrättsförening.

Naturvårdsverket, om Ladda bilen-bidrag

Energirådgivningen.se, ladda elbil i bostadsrättsförening

Lantmäteriets information om laddningsplatser för elfordon på gemensam parkeringsplats

Fastighetsägare

Det finns flera saker att ta reda på som fastighetsägare. Äger du inte marken krävs det tillstånd från markägaren. Kommunen kan ge svar på om det krävs bygglov.

Du behöver ta reda på var det finns elanslutning och vilken typ av laddning du ska erbjuda, normal eller snabbladdning. Kom överens vem som ska äga laddstationen om det finns flera aktörer. Kostnaden för en laddutrustning varierar beroende på hur snabbt det ska gå att ladda. Andra parametrar som har stor betydelse är placeringen, närheten till elförsörjning och nätets kapacitet på platsen.

Kostnaden för en laddbox ligger på 5 000–12 000 kronor. Till det kommer en installationskostnad som kan variera beroende på lokala förutsättningar. Priset varierar bland annat på hur snabbt laddningen ska gå, placeringen och närheten till elförsörjningen samt nätets kapacitet.

Företag

Det finns flera saker att ta reda på som företagare. Behövs det tillstånd från markägaren eller krävs det bygglov? Du behöver ta reda på var det finns elanslutning och vilken typ av laddning du ska erbjuda, normal eller snabbladdning. Kom överens vem som ska äga laddstationen om det finns flera aktörer. Kostnaden för en laddutrustning varierar beroende på hur snabbt det ska gå att ladda. Andra parametrar som har stor betydelse är placeringen, närheten till elförsörjning och nätets kapacitet på platsen.

Företag kan söka Ladda bilen-bidrag för etablering av elbilsladdning.
Sök bidraget hos Naturvårdsverket.

Via Energirådgivningen.se kan du läsa om steg för steg för att installera laddplats.

Naturvårdsverket, om Ladda-bilen bidrag

Fixa laddplats, Steg för steg för företag Pdf, 967.4 kB.

Kontakta oss för rådgivning

Energi- och klimatrådgivarna har uppdraget att bidra till hållbara transporter för att nå klimatmålen. Uppdraget innebär att ge stöd och vägledning om regler, skatter med mera. Det kan exempelvis vara rådgivning till företag som vill sätta upp laddboxar till sina fordon och/eller till sina anställda. Det kan även gälla mindre fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar som vill ordna laddplatser till sina boende.

Energi- och klimatrådgivare i Västerås stad

Per Eriksson, Emma Schreij och Emil Svensson når du på

  • telefon 021-39 25 00
  • e-post energiradgivning[a]vasteras.se.

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivning

Opartisk och kostnadsfri rådgivning i energi-, klimat- och transportfrågor.

Per Eriksson, Emma Schreij och Emil Svensson når du på telefon 021‑39 25 00. Det går också bra att skicka e‑post, det gör du till:

energiradgivning@vasteras.se