Energideklaration

Det är du som fastighetsägare som har ansvar att din byggnad är energideklarerad. Läs mer om hur du gör och vad som gäller.

Om energideklarationer

Energideklarationen ett bra verktyg om du vill minska den energi som går åt i en byggnad. Den kan också hjälpa dig att minska drifts­kostnader och utsläpp av växt­hus­gaser. Deklarationen gör det enklare att se vilka åtgärder som är lön­samma. Det gäller både för att spara energi och att skapa en bättre inom­husmiljö.

Energi­deklarationen ska göras av en energi­expert från ett ackrediterat företag. Det är Boverket som ansvarar för energi­deklarationer. De har också ett register över dem. Kontakta Boverket om du har några frågor.

Information om energideklarationer, Boverket

Fastighetsägaren har ansvar

Det är du som fastighets­ägare som ansvarar för att din byggnad blir energi­deklarerad. En energi­deklaration måste göras för större fastigheter och ny­byggda små­hus. Det ska även göras när små­hus säljs eller ska hyras ut. En energi­deklaration är giltig i 10 år.

För dig som byggt nytt

Du som bygger en ny byggnad ska lämna in en energi­deklaration till Boverket. Det ska ske senast två år efter att byggnaden har tagits i bruk. Samma sak gäller för byggnadens specifika energi­användning, som ska vara verifierad efter senast två år. Du kan använda energi­deklarationen för denna uppföljande energi­redovisning av bygg­lovet.

Så här gör du

När du ska få en energi­deklaration gjord på ditt hus, behöver du ta kontakt med en certifierad energi­expert. På Boverkets webbplats kan du söka fram en lista på vilka som finns i ditt län.

Information om energideklarationer, Boverket

Så här jobbar vi

År 2006 kom en lag om att deklarera byggnaders energi­prestanda. Syftet var att föra in EG-direktivet och främja en effektivare energi­användning och en god inom­hus­miljö i byggnader. Det är Boverket som skriver regler om deklarationerna och är tillsyns­myndighet.

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivning

Opartisk och kostnadsfri rådgivning i energi-, klimat- och transportfrågor.

Per Eriksson och Emma Schreij når du på telefon 021‑39 25 00. Det går också bra att skicka e‑post, det gör du till:

energiradgivning@vasteras.se