Överklaga lov eller förhandsbesked

Om du vill överklaga ett beslut om lov eller förhandsbesked måste du göra det inom tre veckor från det att du har tagit emot (delgivits) beslutet.

Om du vill överklaga ett beslut om lov eller förhandsbesked måste du göra det inom tre veckor från det att du har tagit emot (delgivits) beslutet.

Om du är sakägare, men ändå inte delgivits beslutet, har du fyra veckor på dig att överklaga från det att beslutet har publicerats i Post- och inrikes tidningar. Därefter har bygglovsbeslutet vunnit laga kraft och går inte att överklaga.

I din överklagan ska du beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara skriftlig.

Du ska skicka in din överklagan till byggnadsnämnden.

Västerås stad
Byggnadsnämnden
Stadshuset
721 87 Västerås

Besvärshänvisning för lovärenden, hur du gör när du överklagar Word, 1.3 MB.

Post- och inrikes tidningar

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021‑39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se