Så här gör vi vår bedömning i byggprojekt

Det finns många saker vi behöver ta hänsyn till när vi prövar din ansökan om lov. Det gör vi för att se till att vi följer kraven som finns i lagen.

Det här bedömer vi vid bygglov

Vår bedömning är beroende på var och vad du ska bygga. Olika åtgärder kan kräva olika hantering och fler punkter än de vi beskriver här nere. Här är de allra mest grundläggande saker vi tar hänsyn till.

  • Följer det detaljplanen eller om det är lämpligt att bygga på platsen om det inte finns en detaljplan.
  • Är utformningen och placeringen lämplig.
  • Att det är lämpligt med tanke på byggets ändamål.
  • Att form, färg och materialverkan är god.
  • Tillgänglighet och användbarhet.
  • Hur tomten anordnas.
  • Att man bygger varsamt och tar hänsyn till omgivningen och inte förvanskar.

Prövning vid lov och förhandsbesked, Boverket

Hur prövning sker vid rivnings- och marklov

Prövning av rivningslov, Boverket

Prövning av marklov, Boverket

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021‑39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se