Frågor och svar om att söka plats i grundskola

Information om hur du loggar in i e-tjänsten finns på sidan E-tjänst för grundskola.

E-tjänst för grundskola

När du loggar in i e-tjänsten för grundskola ska du se ditt barns namn. Om du ändå inte ser namnet behöver du mejla till kontaktcenter@vasteras.se och förklara ditt ärende.

När du har skickat in ansökan i e-tjänsten får du ett meddelande till din e-postadress om att vi har fått din ansökan.

Nej, det går inte att ångra ett skolbyte. När ditt barn får plats på en ny skola upphör platsen på den tidigare skolan. Det gäller även om du tackar ja till plats på en fristående skola.

Nej, du behöver inte säg upp platsen på den kommunala skolan. Meddela ditt barns nuvarande skola om bytet när du fått besked från den nya skolan om att ditt barn får plats där.

Glöm inte att säga upp ditt barns fritidshemsplats på den kommunala skolan.

Ansök, ändra, säg upp plats i fritidshem eller pedagogisk omsorg

Nej, det går inte att byta skola och samtidigt behålla platsen på den tidigare skolan.

Vi tillämpar syskonförtur för ansökan till förskoleklass som gäller läsåret 2024-2025 om:

  • du aktivt söker plats på en skola för ditt barn
  • ditt barn har ett syskon som går i årskurs 1-3 på den skola du söker plats på
  • det finns plats på skolan du söker plats på
  • inget annat barn har större rätt till platsen utifrån principen relativ närhet


Information om principen relativ närhet

 

Du kan skicka in en ansökan om att byta skola. Om det finns plats på den eller de skolor du önskar, får du meddelande via grundskolans e-tjänst.

Information om att byta skola

Aktuella datum för att byta skola uppdateras regelbundet, se rubrik Viktiga datum

Kontakta kommunen så får du information om hur du söker plats på deras skolor. Om ditt barn får plats på skola i annan kommun behöver du meddela Kontaktcenter i Västerås kommun. Du når dem på 021- 39 00 00 eller genom att mejla till kontaktcenter@vasteras.se

Ditt barn kommer att få plats på en skola i Västerås kommun. Det beror på att Nyckelön tillhör Västerås kommun.

Om du vill söka plats för ditt barn på en fristående skola i samband med skolvalet under januari, så ansöker du både i e-tjänsten för grundskola och direkt till den aktuella skolan.

Om du vill byta till fristående skola för ditt barn eller är nyinflyttad vänder du dig direkt till den aktuella skolan.

I A-Ö listan på sidan Grundskola ser du om skolan är kommunal eller fristående. Skriv, Fristående, i sökrutan.

A-Ö lista över grundskolor i Västerås

När du fått besked om vilken skola ditt barn har fått plats på kan du söka plats på fritidshem. Du söker plats i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Du söker alltid plats om fritidshem i den kommun där ditt barn är folkbokförd. Det gäller även om du ansöker om plats på en skola i en annan kommun.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Om du inte önskar skola för ditt barn, i samband med skolvalet eller på grund av att ni flyttar till Västerås kommun, får barnet plats på den närmaste kommunala skola där det finns ledig plats.

Det går inte att skriva upp sig på en kölista för att få plats på en kommunal skola. Fristående skolor kan ha andra regler, kontakta aktuell skola för mer information.

Rektor ansvarar för elevhälsan på ditt barns skola. Kontakta rektor för hjälp och stöd för ditt barn.

Om du fortfarande efter samtal med rektor vill byta skola för ditt barn gör du det i e-tjänsten för grundskola. Aktuella datum för byte av skola finns på vasteras.se.

Söka förskoleklass eller grundskola

Om du angett den kommunala skolan som ditt förstahandsval och det finns plats på den skola, kommer ditt barn att placeras på den skolan. I så fall behöver du kontakta den fristående skolan och meddela att ni inte längre vill ha platsen på den fristående skolan.

Om du helst vill att ditt barn går på den fristående skolan behöver du och ditt barns andra vårdnadshavare mejla Kontaktcenter.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

  • förskola och fritidshem
  • grundskola och anpassad grundskola
  • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

Kontaktvägar

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

kontaktcenter@vasteras.se