Visa sökformulär

Frågor och svar om att söka plats i grundskola

Information om hur du loggar in i e-tjänsten finns på sidan E-tjänst för grundskola.

E-tjänst för grundskola

När du loggar in i e-tjänsten för grundskola behöver du scrolla ner på sidan för att se ditt barns namn. Om du ändå inte ser namnet behöver du mejla till kontaktcenter@vasteras.se och förklara ditt ärende.

När du har skickat in ansökan i e-tjänsten får du ett meddelande till din e-postadress om att vi har fått din ansökan.

Det beror på att du inte har bifogat en godkänd kvittens på att Skatteverket har godkänt er flyttanmälan.

Besked för ansökningar som är inskickade senast 28 april lämnas i mitten av maj. Besked för ansökningar som är inskickade senast 28 juli lämnas i mitten av augusti. Om ditt barn får plats på en av de skolor du önskat får du besked i grundskolans e-tjänst.

E-tjänst för grundskola Länk till annan webbplats.

Nej, det går inte att ångra ett skolbyte. När ditt barn får plats på en ny skola upphör platsen på den tidigare skolan. Det gäller även om du tackar ja till plats på en fristående skola. Observera att en ansökan är aktiv under ett helt läsår om den inte återkallas av dig.

Ansökningar som är inskickade från och med 31 mars 2023 är giltiga läsåret 2023-2024.

Nej, du behöver inte säg upp platsen på den kommunala skolan. Meddela ditt barns nuvarande skola om bytet när du fått besked från den nya skolan om att ditt barn får plats där.

Glöm inte att säga upp ditt barns fritidshemsplats på den kommunala skolan.

Ansök, ändra, säg upp plats i fritidshem eller pedagogisk omsorg

Nej, det går inte att byta skola och samtidigt behålla platsen på den tidigare skolan.

Vi har inte syskonförtur på kommunala skolor i Västerås. Du kan önska om byte av skola till den skola där ditt barns syskon går. Om det finns plats får du meddelande via grundskolans e-tjänst.

Information om att byta skola

Du kan skicka in en ansökan om att byta skola. Om det finns plats på den eller de skolor du önskar, får du meddelande via grundskolans e-tjänst.

Information om att byta skola

Kontakta Eskilstuna kommun så får du information om hur du söker plats på skolan Tegelviken. Om ditt barn får plats på Tegelviken behöver du meddela Kontaktcenter i Västerås kommun. Du når dem på 021- 39 00 00 eller genom att mejla till kontaktcenter@vasteras.se

Om du varken söker plats för ditt barn på en skola i Västerås kommun eller Eskilstuna kommun kommer ditt barn att få plats på en skola i Västerås kommun. Det beror på att Nyckelön tillhör Västerås kommun.

Om du vill söka plats för ditt barn på en fristående skola i samband med skolvalet under januari, så ansöker du både i e-tjänsten för grundskola och direkt till den aktuella skolan.

Om du vill byta till fristående skola för ditt barn eller är nyinflyttad vänder du dig direkt till den aktuella skolan.

I A-Ö listan på sidan Grundskola ser du om skolan är kommunal eller fristående. Skriv, Fristående, i sökrutan.

A-Ö lista över grundskolor i Västerås

När du fått besked om vilken skola ditt barn har fått plats på kan du söka plats på fritidshem. Du söker plats i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Du söker alltid plats om fritidshem i den kommun där ditt barn är folkbokförd. Det gäller även om du ansöker om plats på en skola i en annan kommun än den ditt barn är folkbokförd i.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Om du inte önskar skola för ditt barn, i samband med skolvalet eller på grund av att ni flyttar till Västerås kommun, får barnet plats på den närmaste kommunala skola där det finns ledig plats.

Det går inte att skriva upp sig på en kölista för att få plats på en kommunal skola. Fristående skolor kan ha andra regler, kontakta aktuell skola för mer information.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

  • förskola och fritidshem
  • grundskola och grundsärskola
  • gymnasieskola och gymnasiesärskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se - Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2