Ansök, ändra eller säg upp plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Med e-tjänsten kan du

 • anmäla behov och ansöka om plats
 • säga upp plats
 • ange och ändra anledning till plats
 • ange och ändra tid i verksamhet (timmar per vecka)
 • ange och ändra inkomstuppgifter
 • ange och ändra din e-postadress
 • ange och ändra ditt telefonnummer
 • ange och ändra familjeförhållande

När anledning till plats ändras så måste ändringen i god tid anmälas i e-tjänsten för förskola och fritidshem, gäller även för pedagogisk omsorg, allmän förskola och omsorg på obekväm arbetstid. Ändra samtidigt också för syskon.

Du loggar in i e-tjänsten med BankID eller annan e-legitimation, som du får av din bank. Det fungerar bäst att använda webbläsaren Chrome.

Instruktion om hur du använder e-tjänsten för förskola och fritidshem

Så här gör du

Beviljande av plats

När du har anmält att ditt barn behöver en plats i förskola, gäller även allmän förskola, eller pedagogisk omsorg bedömer Västerås stad om ditt barn har rätt till placering i den omfattning som familjen önskar. Vi baserar bedömningen på föräldrarnas arbetstid/studietid, restid, tid för dygnsvila samt eventuella ytterligare faktorer som är viktiga i det enskilda fallet.

Meddela alltid ändrade förhållanden, till exempel anledning till plats eller ändrad inkomst. Det gör du i e-tjänsten och även när du väntar på att bli erbjuden plats.

Beslutet om rätt till någon av verksamhetsformerna kan kontrolleras med stickprov.

Handavtryck i olika färger.

Erbjudande om plats

När en plats blir ledig får du ett platserbjudande. Det måste du svara på. Det gör du i e-tjänsten. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda svara på erbjudandet.

Vårt mål är att alla barn från ett års ålder ska få ett erbjudande om plats från det datum som behov finns. Ansökan ska ha kommit in minst fyra månader innan behov finns. Kommunala utförare är skyldiga att erbjuda en plats inom fyra månader. Om du har sökt till fristående eller enskild verksamhet får du ett erbjudande från enheten när det finns en plats ledig. Erbjudande om plats inom fyra månader gäller inte fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg.

E-tjänst för förskola och fritidshem

När du svarar ja

När du svarar ja till ett erbjudande innebär det att ditt barn börjar inskolning med fysisk närvaro på det startdatum som står i erbjudandet. Det gäller både kommunala och fristående förskolor. Ansökan stängs.

När du svarar nej

Ditt barn har inte plats:
Om ditt barn inte har någon plats och du svarar nej till ett erbjudande stängs din ansökan. Du kan göra en ny ansökan när du vill. Söker du till en kommunal förskola får du ett nytt erbjudande när det finns ledig plats och senast inom fyra månader.

Ditt barn har en plats:
Om ditt barn har en plats och du svarar nej till erbjudandet om byte av förskola stängs din ansökan. Du kan göra en ny ansökan när du vill.

Om du inte svarar

Om du inte svarar senast sista svarsdatum görs bedömningen att du avstår från erbjudandet och ansökan stängs.

Omsorg på obekväm arbetstid

Omsorg på obekväm arbetstid finns för barn i åldrarna 1-12 år, som behöver tillsyn på tider då förskolor och fritidshem inte har öppet kvällar, nätter och helger.

Information om omsorg på obekväm arbetstid

Inflytt till Västerås

Om du planerar att flytta till Västerås och vill söka plats för ditt barn i förskola eller pedagogisk omsorg vänder du dig till Kontaktcenter, se kontaktuppgifter nedan.

Kopia på registrerad flyttanmälan krävs från Skatteverket innan din ansökan är komplett och plats i kommunal förskola kan erbjudas. På flyttanmälan ska det tydligt framgå att barnet byter folkbokföringsadress och från vilket datum. Kopia på registrerad flyttanmälan skickas till Västerås stad.

Möjlighet att ha plats i annan kommun

Barn som är folkbokförda i en annan kommun har rätt till plats i kommunal förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg om det finns särskilda skäl. Barn som är folkbokförda i Västerås kommun kan söka plats i en annan kommuns verksamheter.

Information om möjlighet att ha plats i annan kommun

Säg upp plats

När barnet slutar ska platsen sägas upp i e-tjänsten för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda säga upp platsen. Uppsägningstiden är två månader och gäller från det datum som uppsägningen har kommit in till Västerås stad. Du anger sista dag för användande av platsen i e-tjänsten.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är två månader och gäller från det datum som uppsägningen kommit in till Västerås stad. Avgiften tas ut under hela uppsägningstiden, även om platsen inte används. Det gäller även vid uppsägning i samband med föräldraledighet.

När du säger upp platsen mer än två månader före sista närvarodag för ditt barn betalar du fram till sista närvarodag. Om sista närvarodag för ditt barn är mindre än två månader från den dag då du gör uppsägningen, betalar du för platsen under hela uppsägningstiden.

Om ditt barn byter verksamhet gäller följande:

 • Vid byte av verksamhet från förskola/pedagogisk omsorg till avgiftsfri allmän förskola är det två månaders uppsägningstid.
 • Vid byte mellan till exempel förskola och fritidshem påverkas avgiften från och med det datum då barnet börjar i den nya verksamheten.
 • Om tiden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden. Det gäller vid byte från en enhet till en annan och vid byte från en verksamhetsform till en annan.

Regler för förskola och pedagogisk omsorg

Behandling av personuppgifter

Information om hur vi behandlar personuppgifter

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

 • förskola och fritidshem
 • grundskola och anpassad grundskola
 • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

Kontaktvägar

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

kontaktcenter@vasteras.se