Västmanlands läns museum

Hitta hit

Hitta hit

Om Västmanlands läns museum

Typ: museum

Västmanlands läns museum bedriver en bred verksamhet i länets 11 kommuner. På Karlsgatan 2 har museet flyttat in i nya lokaler för utställningar, pedagogiskverksamhet, kontor, arkiv och bibliotek. Butik, kafé, reception och hörsal delar de med Västerås konstmuseum. På WestmannaArvet i Hallstahammar finns museets föremålsarkiv och verkstäder. Länsmuseets uppgift är att fördjupa kunskapen om det västmanländska kulturarvet, väcka opinion, öka insikten om det förflutna och berika perspektiven på samtiden och framtiden.

Kontakta oss

Västmanlands läns museum

Besöksadress: Karlsgatan 2 

Postadress: Karlsgatan 2, 722 14 Västerås

Telefonnummer: 021-39 32 22

besoksservicekrlsg2@ltv.se