Malmaberg matskog

I Malmaberg matskog odlar vi ätbara godsaker genom att härma hur en naturlig skog fungerar. Det innebär att vi skapar en odling som på sikt kan sköta sig själv, på samma sätt som växtligheten i skogen. Här finns mängder av matproducerande träd och buskar, av olika sorter och storlekar. Vissa blir stora, andra mindre, några gillar sol och andra trivs i skugga. Vi har planterat mer än 150 frukt, bär och nötbärande träd och buskar, som vem som helst får skörda av.

Illustration på en färggrann bård av läckerheter såsom hasselnötter, plommon, björnbär', körsbär , äpplen och vinbär.

Illustration: Studio Flygar 2022

Om anläggningen

Typ: Matskog

Matskogens placering och innehåll

Vi har anlagt matskogen på denna plats för att många människor bor i närheten och för att det inte finns så många andra grönområden här. Genom att göra skogen ännu mer attraktiv med ätbara växter och bättre tillgänglighet med fina gångar och stigar, bord och stolar stärker vi dess värde som stadsdelsskog. Se karta längst ner på sidan.

Klimatsmart plantering med biokol

Biokolet ger de planterade växterna en extra bra plats att växa på, samtidigt som mängden koldioxid i luften minskar. Bra på två sätt samtidigt.

Välkommen att skörda - men ta det försiktigt

  • Du och alla andra är välkomna att plocka frukt, bär och nötter i matskogen. Tänk bara på att plocka med måtta. Vi är ju många som vill dela på härligheten!
  • Se till att skörda försiktigt så att du inte bryter av grenar eller skadar plantorna.
  • Tänk på att bara äta sådant som du säkert känner igen! Alla buskar och träd som vi har planterat i matskogen är ätbara, men naturen sår själv in växter här som kan vara oätliga eller giftiga. Dessa har vi inte koll på. Du skördar och äter därmed på eget ansvar.

Trivsel för växter, djur och människor

Grönska, blommor och ätbar frukt skapar trivsel för oss människor. För att vi skall trivas extra bra i matskogen har vi gjort i ordning en uppehållsplats med tillgängliga bänkar och bord. De stora gångarna har fått hårt packad grus som underlag, så det skall vara lätt att både gå och rulla fram. Då det är många som rör sig i området, har vi också ökat framkomligheten på stigarna skogen. Vi vill att de som annars har svårt att röra sig i skogsmark, också ska kunna ta del av det som skogen har att erbjuda.

Matskogen är till för fler varelser än bara oss människor. Här har vi satsat på att ge insekter en massa mat i form av pollen och nektar från de olika blommande växterna. Insekterna är viktiga eftersom det är deras pollinering av blommorna som gör att det blir frukter och bär. Utan dem blir det ingen ätbar matskog.
Förutom mängden blommande växter har vi satsat på en lång blomningstid. Körsbärskornellen och vårlökarna blommar tidigast. Fruktträd, såsom körsbär och äpple, blommar på våren och tidig sommar följt av kastanj som blommar längre in på säsongen. Vi har även anlagt en äng som blommar och ger
mat hela sommaren. På ängen finns cirka tvåhundra olika slags växter, vars huvudsakliga fokus är att gynna det ovanliga stortapetserarbiet.
För att skapa lockande platser för insekterna har vi sett till att det finns höga stubbar och sandiga platser för dem att bo i.

Den långa växtsäsongen bidrar till att vi får följa matskogens årstidsväxlingar, från tidig vår till sen sommar och höst. Vinterhalvåret innebär vila i matskogen.

En plats att vårda tillsammans

Vi hoppas att matskogen ska stå här i många, många år och ge god, spännande och nyttig mat till alla som passerar. Låt oss tillsammans vårda denna plats så att den håller i generationer.

Felanmälan

Gör felanmälan

Illustration på en humla och ett bi som flyger mot en lila blomma.

Illustration: Flygar Studio 2022. Jordhumlor och ett stortapetserarbin trivs i matskogen.

Hitta hit

Hitta hit

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se