Björnöns motionsspår

Björnöns motionsspår ligger i Björnöns naturreservat.

Hitta hit

Hitta hit

Om Björnöns motionsspår

Typ: Motionsspår

1,25 km, 2 km, 2,5 km, 5 km, och 10 km. Spåren som är 2,5 km och 5 km är belysta.

Belysningen är på mellan 16 augusti till 14 maj. Under denna period tänds belysningen klockan 5.00 och släcks när det blir ljust. Kvällstid tänds belysningen när det blir mörkt och släcks klockan 23.00. Anledningen till att belysningen inte tänds under sommaren är främst för att djurlivet har “högsäsong” då och att djuren är som mest aktiva på natten.

Motionsspåren startar vid parkeringen bredvid Björnögården och är utbyggda i kombinerade slingor. Här finns många valmöjligheter beträffande startplats och banlängd. Södra 5-kilometersspåret startar och slutar vid den enklare parkeringen efter Björnöhalsen. Vintertid sandas och plogas 2,5-kilometerspåret vid behov. Prioritering av plogning och sandning sker utifrån förvaltningens övriga åtaganden. Motionsspåren plogas och sandas endast vardagar.

Hitta hit

Buss: Stadsbussarna kör till och från Björnön. Hela året går bussarna fram till och med Björnögården och sommartid går bussarna ända fram till Björnöhalsens friluftsbad.

Tidtabell, VL

Cykel: Det går en gång- och cykelväg ända fram till Björnögården där motionsspåren startar. Cykelvägen till Björnöhalsens friluftsbad är en cykelväg med enklare underlag. Cirka 100 meter efter bron tar du till vänster för att komma till cykelvägen.

Bil: Du tar dig enkelt med bil till Björnön. Parkeringsplatser finns efter Björnöbron, vid Björnögården, Björnöhalsen, Södra Björnön vid vägändan.

Toaletter

Sommartid finns det torrtoaletter längs spåren, vid hundbadet och badplatsen på södra Björnön. Offentlig och tillgänglighetsanpassad toalett finns på Björnögården.

Björnögården

Utegym

Utegym finns på två platser: nära starten av motionsspåret och vid Björnöhalsens friluftsbad.

Tips på övningar i utegymmen.

Cykling/mountainbike/paddling

I motionsspåren är du välkommen till fots, men det finns även möjlighet att cykla, paddla och åka skridskor på och runt Björnön.

Trails of Västmanland

Spårinformation

Ikon rullstol

0,7 km tillgänglighetsslinga

En kort slinga som tar dig runt i en del av Björnöns natur.

Kupering: Enkel.

Tillgänglighet: Hög – anpassad. En slinga som är anpassad för rullstol och som har ledmarkering för synskadade.

Ikon 1,4 kilometer

1,4 km tillgänglighetsslinga

En kortare slinga som delvis går på spåren som är 2,5 och 10 km.


Kupering: Medel, spåret innehåller en rejälare uppförsbacke. Underlaget är enklare och vid längre tids nederbörd kan det finnas vissa blöta passager.

Tillgänglighet: Låg

Ikon 2,5 km

2,5 km med belysning

Kupering: Medel, två rejälare uppförsbackar och i övrigt enklare kupering.

Tillgänglighet: Medel – jämnt underlag men med två brantare uppförsbackar. Bänkar för vila med avstånd på cirka 500 meter.

Ikon 5 km

5 km med belysning

Kupering: Varierad kupering med både rejäla backar och flackare partier.

Tillgänglighet: Låg

Ikon 5 km syd

5 km SYD

Går på södra delen av 10 km spåret med många fina utblickar över Mälaren.

Kupering: Varierad kupering med både rejäla backar och flackare partier längs med Mälaren.

Underlaget är enklare och vid längre tids nederbörd kan det finnas vissa blöta passager

Södra 5 kilometersspåret startar och slutar vid skogsparkeringen efter Björnöhalsen.

Tillgänglighet: Låg.

Ikon 10 km

10 km

Milen är spåret som tar dig runt nästan hela Björnön med många fina utblickar över Mälaren.

Kupering: Varierad kupering med både rejäla backar och flackare partier längs med Mälaren.

Underlaget är enklare och vid längre tids nederbörd kan det finnas vissa blöta passager.

Tillgänglighet: Låg

Ikon naturstig

2,2 km naturstig

Upplev utsikten på toppen av Björnöbacken.

Stigen tar dig runt Björnöns omväxlande natur. Stigen består både av skogsstigar och smalare skogsvägar.

Tillgänglighet: Anpassad – Naturstig där det finns bänkar med avstånd på cirka 500 meter för vila. Stigningarna är inte branta.

Spårkarta

Karta över motionsspåren på Björnön.