Hinderbana i Rocklundaskogen

Hinderbanehinder över och under. 

Utmana dig själv eller någon annan

Västerås hinderbana på ca 2 km har 14 hinder längsmed en del av motionsspåren i Rocklundaskogen. Starten av hinderbanan är vid utegymmet på Rocklunda men du kan även hoppa på banan vid parkeringen innan Villa Utsikten.

Hinderbanan går både längs med en rundslinga och en dubbelriktad del. Du som startar vid utegymmet på Rocklunda hinner avverka några hinder innan du kommer till rundslingan. När du har avverkat rundslingan och hindren där spurtar du tillbaka till utegymmet.

Lycka till!

Tänk på det här när du använder hinderbanan

  • Friluftsområdet har många besökare. Visa hänsyn så att det inte sker några olyckor.
  • Alla hinder använder du på egen risk.
  • Hinderbanan är till för människor, så för andras skull – låt inte din hund krypa i tunnlarna

Om du upptäcker något som är trasigt längs hinderbanan får du gärna göra en felanmälan via Kontaktcenter på telefonnummer: 021-39 00 00 knappval 3, eller mejla Kontaktcenter@vasteras.se.

Hinderbanehinder

Illustration av hinder under över.

Över under

Illustration av zigzag.

Balansbom zigzag

Illustration armgång.

Armgång

Illustration av repramp. 

Repramp/Snedvägg

Illustration av tre väggar.

Tre väggar

Illustration av kryphinder. 

Tunnlar – kryphinder

Illustration av däckhinder. 

Däckhinder

Illustration av irländskt bord. 

Irländskt bord

Illustration av klätterburen. 

Klätterburen

Illustration av hängande armgång. 

Hängande armgång

Illustration av balansgång på höjd. 

Balansgång på höjd

Illustration av gå på lina. 

Gå på lina

Illustration av klätterhindret. 

Klätterhinder

Illustration av hindret under över. 

Under eller över

Hitta till Västerås hinderbana

Hinderbanan är cirka 2 km och ligger i Rocklundaskogen. Start vid Utegymmet på Rocklunda eller vid parkeringen innan Villa Utsikten.
Har du upptäckt ett fel eller brist på hinderbanan är vi tacksamma om du felanmäler detta till oss.

Felanmäl hinderbana

Kontakta oss

Kontaktcenter för kultur, idrott och fritid

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör kultur, idrott och fritid.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 4

kontaktcenter@vasteras.se