Biblioteksbussen

Biblioteksbussen är stadsbibliotekets mobila bibliotek.

Om Biblioteksbussen

Bussen kör till ett fyrtiotal hållplatser. De flesta är belägna på landsbygden, men även några stadsdelar i Västerås tätort får besök.

I biblioteksbussen finns flera tusen böcker. Det som inte finns med för tillfället kan du beställa och hämta nästa gång bussen kommer. Biblioteksbussen besöker också förskolor.

Kontakta oss för mer info
Catarina Edén, bibliotekarie, 021-39 46 66
Elina Garp, bibliotekarie, 021-39 46 57
E-post: biblioteksbussen@vasteras.se

Hållplatser på karta.

Biblioteksbussens tider.

Den röda biblioteksbussen i Västerås.