Visa sökformulär

Rudbeckianska 400 år

I maj 2023 fyller Sveriges äldsta gymnasium, Rudbeckianska gymnasiet, 400 år. Inför jubileet ska närområdet rustas med bland annat ny markvärme, markbeläggning och ett nytt konstverk skapat av Ann-Sofi Sidén.

Finare och bättre närområde

 • Vi förnyar matarledning och markvärmeslingor på gång- och cykelvägen vid Rudbeckianska gymnasiet
 • lägger ny beläggning som är en del av ett nytt konstverk av konstnären Ann-Sofi Sidén
 • planterar fina blomsterrabatter
 • rustar del av skolgården med ny beläggning, soffor, bord, papperskorgar och cykelställ

Preliminär tidplan

 • Arbetet med gång- och cykelbanan samt skolgården pågick och färdigställdes under 2022.
 • Installation av Ann-Sofi Sidéns nya konstverk ”Lekplatsen” sker under våren 2023. Ann-Sofi Sidén är en av Sveriges mest betydande konstnärer. Västerås konstmuseum ansvarar för genomförandet av konstprojektet, i samarbete med konstnären.
 • Jubileumsfesten pågår mellan den 24 och 31 maj 2023. Det är Västerås stad, Rudbeckianska gymnasiet, Sällskapet Arosbröderna och Svenska kyrkan som arrangerar jubileet tillsammans.

Läs mer om jubileet "Rudbeckianska 400 år" och konstverket "Lekplatsen"

Karta över området

Kartbild över de platser som påverkas vid Rudbeckianska gymnasiet. Det är gång och cykelbanan, skolgården och planteringsytorna.

Kartan visar ungefärligt arbetsområde vid Rudbeckianska gymnasiet. Gång- och cykelbanan samt skolgården är klar så det är full framkomlighet vid området.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Kultur för äldre på mötesplatserna i sommar – hela programmet

  Sommarturnén för kultur i äldreomsorgen drogs igång sommaren 2020 för att bryta den isolering som många äldre hamnade i på grund av coronapandemin. Det blev så uppskattat att det har fortsatt på somrarna sedan dess. Sommaren 2023 bjuder på 208 kulturprogram från juni till augusti på våra 35 enheter ...

 • Bygglov för de första bostadshusen i Kopparlunden

  Den 25 maj godkände byggnadsnämnden bygglovet för de första bostäderna i Kopparlunden. Det är Riksbyggen som kommer bygga bostäderna och själva byggandet planeras att starta nästa år.

 • Vinnare av Hederscupen 2023 utsedd

  Varje år genomförs fotbollsturneringen Hederscupen 2023. I samband med det utses också en vinnare av årets hejaramsa. Årets vinnare går på Mälarparksskolan!