Carlforsska gymnasiet

Carlforsska gymnasiet byggs ut och blir största gymnasieskolan i Västerås.

Månadsbrev november

Det är mycket aktivitet på området nu och vi är tacksamma för er förståelse. Vi gör åtgärderna för att skapa en så bra skola som möjligt.

Arbeten med matsal/administrationslokaler E-huset:

 • Montage av innerväggar.
 • Murning och putsarbeten görs klart.
 • I matsalen görs installationer, undertak och invändiga ytskikt.
 • I administrationsdelen rivs inneväggar och kök. Det byggs även nya innerväggar.

Ett flertal arbeten görs även i L-huset som ligger i anslutning till E-huset. Detta är bland annat: arbeten i fläktrum under hus L.

Arbeten i F-huset:

 • På plan 10 monteras dörrar, pentry och övrig inredning. Det görs även golvläggning, platssättning och montering av lister med mera.
 • Undertak monteras på plan 10 och 11.
 • På plan 11 pågår målning, installationer och dragning av kablar.
 • Markarbeten östra sidan längs med Vallgatan pågår.

Vi arbetar under följande tider: måndag - torsdag 06:30-16:00, fredag 06:30-14:00. Arbeten kan förekomma på andra tider vid enstaka tillfällen.

Matsalen och administrationslokalerna byggs ut (E-huset)

Det nya F-huset byggs på den östra delen av skolgården, mot Vallgatan.


Preliminär tidplan

September 2022 - Det officiella första spadtaget symboliserade byggstarten.

Hösten 2022 - Markarbetet och den första gjutningen startade.

Våren 2023 - Husstommen och fasaden på huset kommer på plats.

Maj 2024 - Slutbesiktning.


Om projektet

Västerås stad bygger ut Carlforsska gymnasiet för att kunna ta emot fler elever. När bygget är klart kommer hela skolan rymma 1700 elever.

 • Det blir en ny skolbyggnad i två våningar (F-huset).
  Den kommer att byggas på östra sidan av skolgården mot Vallgatan. I byggnaden ska det bli plats för Lidmanska gymnasiet som idag finns i universitets lokaler i närheten. Dessutom ska byggnaden täcka de lokalbehov som blir när ekonomi- och handelsprogrammen, som idag har undervisning i universitets lokaler, ska ha undervisning enbart i Carlforsskas lokaler.
 • Matsalen och administrationslokalerna byggs ut. Det blir en tillbyggnad på den befintliga byggnaden (E-huset) ut mot skolgården.
 • Dagens skolgård renoveras. Den får bland annat en scen, basketplan och utegym. Asfalten som innehåller en del miljöfarligt material byts ut.

Utöver dessa åtgärder från stadens sida byggs även en skolbyggnad som ska ligga mellan Kristiansborgsskolan och universitetet. Även den byggnaden ska till en del täcka Carlforsska gymnasiets behov av lokaler och kallas G-huset. Denna byggnad ägs och byggs av Hemsö, staden kommer att hyra lokaler i byggnaden. För mer information om denna byggnation hänvisas till Hemsö.
Hemsös sida till sitt projekt Länk till annan webbplats.

Prenumerera på information

Vill du få ett meddelanden om det händer något nytt? Prenumerera gärna på våra uppdateringar genom att ange din e-postadress i fältet nedan. Vi sparar och använder mejladressen i syfte att skicka ut information när vi uppdaterar sidan.

Tänk på att anmälan innebär att du samtycker till att vi får hantera en av dina personuppgifter (i detta fall din mejladress) för att göra utskick. Läs därför samtyckestexten nedan innan du anmäler dig.

Hantera prenumeration

Därför behöver vi ditt samtycke
Västerås stad, tekniska nämnden, behöver ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Personuppgiften, som i detta fall består av din mejladress, kommer att samlas in via denna sida och användas för att skicka ut information när det sker uppdateringar på sidan Carlforsska gymnasiet.

Du avgör själv om du vill lämna ut personuppgifter i form av din mejladress. Uppgifterna kommer att behandlas internt på teknik- och fastighetsförvaltningen. Eftersom sidan Carlforsska gymnasiet uppdateras kontinuerligt kommer dina personuppgifter (i form av din mejladress) att sparas och behandlas tillsvidare. Vid större tekniska uppdateringar kan Västerås stad, tekniska nämnden, välja att radera prenumerationsfunktionen från sidan och därmed samtliga personuppgifter som samlats in via denna sida. Då kommer då vanligtvis bli informerad om detta i förväg. Du kan dock när som helst återkalla ditt samtycke. Läs mer om dina rättigheter via länken nedan.

Samtycke
Genom att under "Prenumerera på viktig information" klicka i ”Prenumerera”, sen skriva in din mejladress och slutligen klicka på ”ok” så samtycker du till att Västerås stad, tekniska nämnden, får behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovanstående text.

Du kan när som helst avregistrera dig från tjänsten genom att klicka i "Avsluta prenumeration" och ange din mejladress på samma sätt som vid registrering.