Visa sökformulär

Undersökning om trygghet

Under oktober 2022 genomförde Västerås stad en stor undersökning om trygghet. Vi genomförde undersökningen för att ta reda på hur vanligt det är att boende i Västerås känner sig trygga eller otrygga. Vi ville också ta reda på om det finns platser i kommunen som upplevs särskilt otrygga. Hela kommunen har undersökts men också ett flertal specifika områden.

Vilka har svarat på undersökningen

Vi frågade nästan 20 000 slumpmässigt utvalda personer med mobilabonnemang i åldrarna 16 till 84 år.

Vi fick nästan 8 000 svar och det är väldigt bra. Det var fler kvinnor än män som svarade på enkäten, 58 procent var kvinnor och 41 procent män. Dessutom ökade antalet som svarade i takt med stigande ålder. Det var flest svar i åldersgruppen 65-84 år, 31 procent av svaren.

Vi lottade ut en iPhone SE bland de som svarade på hela enkäten och skickade in sina svar. Vinnare av telefonen är Jens Juhlin.

Stort tack till er som deltog i vår trygghetsundersökning!

Resultat från undersökningen

Undersökningen innehöll drygt 20 frågor om område man bor i och upplevd trygghet samt kön och ålder. Specifika platser kunde pekas ut och varför dessa upplevs som otrygga. Enkäten innehöll också frågor om man blivit utsatt för brott, oro för att anhöriga ska drabbas och hur benägen man är att anmäla brott.

Här presenterar vi resultatet på övergripande nivå. Vi kommer analysera resultatet för att planera och genomföra åtgärder som höjer tryggheten. Om ett år gör vi en undersökning till för att se om åtgärderna gett resultat.

Resultatet i korthet

Trygghet under kvällen i sitt bostadsområde

  • De flesta känner sig trygga i sitt bostadsområde, 64 procent.
  • Lite mer än var fjärde person känner sig ganska eller mycket otrygga, 26 procent .

Fler män än kvinnor är trygga kvällstid och fler kvinnor går inte ut ensamma på kvällen. Kvinnor är mer benägna att peka ut specifika platser som otrygga.

Det är stor skillnad på hur trygg man känner sig på kvällen beroende på var i man bor. De områden som upplevs mest otrygga har nästan dubbelt så många som känner sig otrygga jämfört med kommunen som helhet. Området runt centrum upplevs som mer otryggt än områden utanför centrum.

Vad skapar trygghet i ett område

  • ett välskött område med hög grad av hjälpsamhet, 57 procent
  • sammanhållning, 52 procent
  • utomhusbelysning, 47 procent
  • många människor i området, 26 procent

Vad skapar otrygghet i ett område

  • belysning, 30 procent
  • ödsliga platser, 24 procent
  • människor som stör ordningen, 24 procent

Brottslighet

15 procent svarade att de blivit utsatta för något brott under det senaste året. I den nationella undersökningen svarade 19,5 procent att de utsatts för brott.

Något fler män än kvinnor svarar att de utsatts för brott, men något fler kvinnor än män anmäler brott.

Kontakta oss

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med alla dina kommunala frågor.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00