Visa sökformulär

Ombudsman

Om du har funderingar, synpunkter eller klagomål på utförda insatser för äldre eller för personer med funktionsnedsättning så kan du vända dig till Västerås stads ombudsman för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Ombudsmannen

¨Inom vård och omsorgsförvaltningen finns ombudsmannen för äldre- och personer med funktionsnedsättning.
Ombudsmannen är en ingång för dig som vill lämna en synpunkt eller ett klagomål på någon av vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Ombudsmannens roll är att förmedla dina synpunkter vidare till den enhet eller funktion som klagomålet berör.
Om du önskar återkoppling kommer du att få det av ansvarig chef.¨

Kontakta oss

Ombudsman för synpunkter och klagomål

¨Om du har synpunkter och klagomål på någon av vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter kan du vända dig till ombudsmannen för äldre- och personer med funktionsnedsättning.

Kontaktperson: Johan Crusefalk

Telefonnummer: 021-39 39 50