Visa sökformulär

Daglig verksamhet och sysselsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan få en meningsfull sysselsättning.

Om daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet finns i form av individuellt utformad verksamhet. Det kan vara inom en aktivitetsgrupp med varierande uppgifter, till individuellt anpassad och utformad plats som är arbetsinriktad. Det är dina förutsättningar, förmågor och intressen som styr innehållet i daglig verksamhet.

För vem?

För dig som är i arbetsför ålder och har vissa funktionsnedsättningar. Du som ansöker måste omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och ha någon av dessa funktionsnedsättningar:

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • betydande och bestående begåvningsmässig utvecklingsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder

Du ska vara i arbetsför ålder, sakna anställning och inte heller utbilda dig. Du måste också bedömas ha behov av denna form av stöd. Bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare.

Habiliteringsersättning 2023

Vid deltagande i daglig verksamhet är habiliteringsersättningen:

  • heldag 53 kronor
  • halvdag 37 kronor.

Om sysselsättning enligt Socialtjänstlagen

Sysselsättning innebär att du får komma till en verksamhet där kommunen erbjuder olika aktiviteter. Det kan vara att du får delta i sociala aktiviteter för att träna olika funktioner som behövs i vardagen. Det finns olika aktiviteter där du får jobba själv eller i grupp. Du är med och planerar innehållet i din sysselsättning. Det finns möjligheter för den som önskar att ha sin sysselsättning på ett företag. Du har en handledare som ger dig det stöd du behöver.

För vem?

Verksamheten riktar sig till dig med en psykisk funktionsnedsättning som inte får annat stöd till meningsfull sysselsättning.

Läs mer om sysselsättningen

Motivationsersättning 2023

För sysselsättning enligt Socialtjänstlagen är motivationsersättningen 37 kronor per dag vid deltagande.

Så här gör du

Steg 1

Ring biståndshandläggaren på telefon 021-39 27 25. Om du har en god man eller förvaltare kan den personen göra det åt dig.

Steg 2

Handläggaren pratar med dig och/eller din företrädare och tar reda på vad du har för behov och önskemål.

Steg 3

Du får ett skriftligt beslut.

Om du blir beviljad daglig verksamhet:

  • Du kan själv påverka vad du vill göra på din dagliga verksamhet, genom att välja bland de leverantörer som finns i Västerås. Det finns en koordinator som kan hjälpa dig och berätta om de olika verksamheterna och vad du kan göra där. Du når koordinatorn via Kontaktcenter.
  • Om du vill byta leverantör av daglig verksamhet kan koordinatorn hjälpa dig med det också.

Val av leverantör

Via den här kartan kan du se vilka leverantörer som är godkända i det område där du bor. Av dessa leverantörer kan du välja vilken du vill ha.

Mer om leverantörerna i Västerås

Så väljer du leverantör

När du vill göra ditt val av leverantör kan du kontakta koordinator eller biståndshandläggare. Du har även möjlighet att göra ett val via vår e-tjänst.

Så byter du leverantör

Om du vill du byta leverantör kan du ta kontakt med koordinatorn eller göra ditt omval i vår e-tjänst.

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Telefonnummer: 021-39 27 25

Johan Crusefalk

Ombudsman för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontakta Johan Crusefalk om du vill:

  • Lämna synpunkter eller klagomål på utförda insatser för äldre eller för personer med funktionsnedsättning. Till exempel hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, daglig verksamhet, korttidsboende, äldreboende, boendestöd och boende i LSS gruppbostad.
  • Lämna klagomål på kontakten med handläggare vid biståndsenheten äldre, biståndsenheten funktionsnedsättning eller hälso- och sjukvårdsenheten.

Telefonnummer: 021-39 39 50

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

Text