Borgerlig namngivning

En borgerlig namngivning är en ceremoni utan religiös anknytning. Du kan välja att själv utföra namngivningsceremonin, eller så kan du ta hjälp av Västerås stads namngivningsförrättare.

Vad är det?

En borgerlig namngivning är en ceremoni utan religiös anknytning. När du har valt vad barnet ska heta ska du anmäla det till Skatteverket.

Om du vill kan du också ha en namngivningsceremoni. Om du inte vill genomföra ett religiöst dop kan du välja att ordna en borgerlig namngivning.

På bilden ser två armar som håller i en baby.

Glöm inte att anmäla namnet till Skatteverket

Oavsett om du väljer att ha en namngivningsceremoni/dop eller inte måste barnets förnamn anmälas till Skatteverket. Det ska du som vårdnadshavare göra senast tre månader efter barnets födelse. Blanketten "Anmälan om förnamn" får du automatiskt hem efter att födelsen har registrerats.

Information till nyblivna föräldrar, Skatteverket

Hur går det till med en borgerlig namngivning?

Namngivningen kan bli precis vad du vill att den ska vara, eftersom det inte finns några formella krav för hur den ska utformas. Du som vårdnadshavare kan alltså fritt välja lokal, musik och så vidare. Du kan välja att själv utföra namngivningsceremonin, eller så kan du ta hjälp av Västerås stads namngivningsförrättare.

Kontakta oss

Maria Dellham
073-376 10 70
maria.dellham@regionvastmanland.se

Qla Zetterberg
070-534 27 64
qla.zetterberg@gmail.com

Madeleine Ahlqvist
madeleine.ahlqvist@hallstahammar.se