Just nu är det begränsningar vid handläggning av lantmäteritjänster

Västerås stadshus. Konstverket Tjuren syns i förgrunden.

Statliga Lantmäteriet har sedan den 24 maj begränsat möjligheten för bland annat kommuner att ta del av lantmäterihandlingar. Det kan innebära längre handläggningstider för dig som har ett lantmäteriärende hos oss på kommunen.

Om handläggningstiden påverkas blir även kötiden längre, det gäller även beställning av nybyggnadskartor. Inom detaljplaneärenden blir det svårare att bland annat ta fram fastighetsutredningar och fastighetförteckningar och även detaljplaneärenden riskerar att ta längre tid. Det är flera enheter inom Västerås stad som använder lantmäterihandlingarna i sin verksamhet, och de kan också påverkas.

Detta innebär även att möjligheter att svara på frågor och ge allmän service gällande fastighetsgränser, servitut med mera begränsas.

Vi har i dagsläget ingen information från statliga Lantmäteriet om när detta kan vara åtgärdat och vi arbetar med att hitta lösningar för att begränsa påverkan hos våra verksamheter som är berörda. Vi ber om förståelse för detta och hoppas att det snart ska vara löst.

Har du frågor, hör av dig till enhetschef Helena Lindholm på lantmäterimyndigheten. Du når henne på

  • e-post helena2.lindholm@vasteras.se
  • telefon 021‑39 29 18.

Här kan du läsa mer om begränsningarna

Rekommenderade nyheter

    Sidan uppdaterades den