Sökes: Filmklipp på ditt Västerås

Till en film om platsen Västerås söker vi personliga klipp och filmer som visar "ditt Västerås". Kanske från publikhavet på cityfestivalen eller läktaren under finalmatchen? Eller från studentfirandet, den härliga 50-årsfesten eller när barnbarnet klappar en gris för första gången?

Västerås cable park vattensport

Vi vill ha små och stora upplevelser som i filmen blir ett härligt minne eller känsloladdat ögonblick. Har du något som kan passa? Då ska du läsa det här:

 1. Gå till https://bulldozer.wetransfer.com för att bifoga/ladda upp ditt material
 2. Skriv din e-postadress, vad klippet föreställer under ”Titel” och ditt namn under ”Meddelande”.
 3. När du skickar in ditt material samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt nedanstående information.
 4. Om ditt filmklipp väljs ut kontaktar vi dig via e-post. Om ditt filmklipp inte väljs ut raderas det.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

När du skickar in din video samtycker du till att ditt namn, din mejladress och din video hanteras av kommunikationsbyrån Bulldozer, på uppdrag åt Västerås stad. Syftet med insamlingen är att göra ett urval av material för en film om Västerås. Om din video blir utvald kommer vi att kontakta dig för att i så fall skriva avtal med dig om att använda just din video.

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Västerås stad. Mottagare av personuppgifter är stadens avtalade kommunikationsbyrå Bulldozer. Överföring av personuppgifter till tredje land kommer inte att ske.

Din video och dina personuppgifter sparas endast så länge det är nödvändigt för ändamålet, men kommer som senast raderas 1 januari 2029.

Du har rätt att:

 • Begära tillgång till och korrigering av dina personuppgifter.
 • Invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
 • Återkalla ditt samtycke när som helst om behandlingen baseras på samtycke.
 • Begära radering av dina personuppgifter under vissa förutsättningar.
 • Begära begränsning av behandlingen under vissa förutsättningar.
 • Göra invändningar mot automatiserat beslutsfattande och profilering.

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på visit@vasteras.se
Du kan även kontakta Västerås stads dataskyddsombud vid frågor eller bekymmer relaterade till behandlingen av dina personuppgifter. Du når oss på mejl dataskyddsombud@vasteras.se eller telefon 021-39 00 00.

Om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning har du rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen eller annan tillsynsmyndighet inom EU/EES.
Denna information om behandling av personuppgifter kan komma att uppdateras över tid. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna information för att hålla dig informerad om eventuella förändringar.

Rekommenderade nyheter

  Sidan uppdaterades den