Kommande sprängningsarbeten vid Kvarnbacken i Tillberga

Imorgon, tisdagen den 21 maj, startar sprängningsarbeten vid nya vägen som ska ansluta till Kvarnbacksvägen. Vi behöver spränga bort berg för att kunna anlägga vägen och ledningar. Vi beklagar om arbetet upplevs som störande och vi ska försöka att bli klara så snabbt vi kan.

Karta över Kvarnbacken. En ny väg ska skapas norr om Kvarnbacksvägen. Etapp 1 omfattar vägen och tomterna som finns på östra sidan om den nya vägen. Tomterna på västra sidan om vägen ingår i etapp 2.

Arbetet vid Kvarnbacken sker i två etapper. Under första etappen behöver vi spränga bort berg för att kunna anlägga vägen och dra ledningar.

Om sprängningsarbetet

Arbetet med borrning och sprängning kan pågå fram till klockan 19 på måndagar till torsdagar, under de veckor som arbetet pågår. Det betyder att det inte förekommer borrning eller sprängningsarbeten på fredag till söndag.

En extern besiktningsman sköter för- och efterbesiktning

En extern, sakkunnig besiktningsman har genomfört en riskanalys och därefter kontaktat närmast berörda fastighetsägare. Dessa meddelades via ett separat utskick, för besiktning och eventuell utsättning av vibrationsmätare. Är du en av dem och har frågor gällande åtgärderna ska du ta dessa med besiktningsmannen.

Om projektet

Vi förbereder mark inför försäljning av åtta nya småhustomter i Kvarnbacken, Tillberga. Det gäller tomterna Hubbo-Mälby 1:62, 1:66 och 1:68 till 1:73. Fem av dessa kommer att säljas via Bostad Västerås. På två av de resterande tomterna har staden som avsikt att bygga ett nytt gruppboende. Fastigheten Hubbo-Mälby 1:62 får delvis inte bebyggas på grund av ett skyddsavstånd till gravfältet i norr, enligt ett yttrande från Länsstyrelsen.

Projektet genomförs i två etapper. Inledningsvis ska vi bygga vägen och färdigställa de fem tomterna för småhus Hubbo-Mälby 1:69 till 1:73. Arbetet startade vecka 15 och beräknas vara klart före årsskiftet 2024/2025, om allt går enligt plan. Tomterna är inte prissatta ännu, men de kommer att prissättas och läggas ut i tomt- och småhuskön längre fram.

Andra etappen omfattar två tomter där staden avser att bygga en gruppbostad. Då nuvarande detaljplan inte medger tillräcklig byggrätt har staden därför ansökt om en detaljplaneändring för dessa, men har ännu inte fått ett planuppdrag. Möjligheten till dialog och påverkan kommer att hanteras i detaljplaneprocessen.

Mer information

Läs mer om projektet och prenumerera på uppdateringar.

vasteras.se/kvarnbackenRekommenderade nyheter

    Sidan uppdaterades den