I sommar gör vi Västerås city ännu mera somrigt!

Välkommen till city för att uppleva alla mötesplatser som vi satsar lite extra på, nämligen Torggatan, Hantverkargatan och Sturegatan, Vasaparken, Stora Torget och en delsträcka av Vasagatan som blir en sommargågata. Här finns något för alla åldrar, bland annat spännande aktivitetsytor för rörelse, lek och bus. Men också andra upplevelser och utställningar som du inte vill missa!

Ett bildmontage av en orange apelsinklyfta, en badboll, solglasögon, vattenmelonskivor, en sjöstjärna, ett parasoll i rött och vitt och ett vykort.

Resultatet av invånardialoger och analyser

Gemensamt för alla platserna är att de bjuder på blomsterprakt, färggranna inslag och många mysiga sittplatser där du kan umgås med nära och kära. Vi är många som samverkar för att skapa trivsamma utemiljöer och ett mer grönare, levande city och det här är ett viktigt steg för att uppnå den målbild som finns för Västerås innerstad. Satsningen bygger också på det utvecklingsförslag som Ungdomsdialog tagit fram.

Projekten ingår i Kraftsamling

Kraftsamling är ett samverkansarbete mellan Västerås Citysamverkan, fastighetsägare, företag, organisationer och Västerås stad för att tillsammans utveckla Västerås city.

Västerås stad jobbar just nu även med att ta fram en ny innerstadsstrategi, som blir en del av Västerås nya översiktsplan. Här tar vi tillsammans fram strategier för att utveckla innerstaden mot vår målbild.

Kraftsamling på Västerås citysamverkans webb

Så påverkas busstrafiken

Sommargågatan på Vasagatan påverkar linjerna 2, 5, 6 och 21. Linjerna kör runt Cityringen under sommaren och kommer att stanna vid hållplatser längs Cityringen. Övriga busslinjer kör som vanligt.

Även resor med flextrafik, färdtjänst och sjukresor påverkas av gågatan. Flexhållplats 1505 Dressmann, Vasagatan 17 kommer inte att kunna användas. Du hittar mer information om hur busstrafiken påverkas på vl.se

Sommargagata påverkar busstrafiken i centrala Västeras (vl.se)

Mer information

Läs mer om alla platser och se datum nedan.

Sommarplatser i city

fyra droppskyltar för varje plats. De visar projektnumren 115, 116, 124 och 125.

Rekommenderade nyheter

    Sidan uppdaterades den