23 miljoner till klimat och trygghet – det här har pengarna gått till

Energibesparande belysning, träd som ska ta hand om regnvatten, trygghetsbelysning i lekparker och plantering av blomsterlökar för att främja biologisk mångfald. Det var några av de insatser som teknik- och fastighetsförvaltningen kunde göra för de 23 miljoner man fick från kommunfullmäktige för åtgärder för klimat och fysiska närmiljöer 2023. Nu finns en kartberättelse med en sammanställning av alla insatser.

En bild från kartberättelsen.

Satsningen på klimat- och trygghetsfrågor beslutades av kommunfullmäktige i april 2023 och pengarna kom från en extra utdelning från Västerås stadshus AB, som bland annat innefattar Mälarenergi. Kommunfullmäktige delade ut totalt 50 miljoner kronor till olika nämnder. Tekniska nämnden fick 23 miljoner att fördela på olika projekt under 2023.

Belysning och biologisk mångfald

Bland insatserna finns exempelvis byte av belysning på Blåsbo och Lillåudden. 620 armaturer med kompaktlysrör byttes ut mot nya armaturer med LED-belysning. Efter bytet har energiförbrukningen för dessa minskat med över 60 %. Det har även satts upp kompletterande belysning på gång- och cykelbanor som pekats ut i trygghetsprojekt på bland annat Bäckby, Önsta-Gryta, Viksäng och Råby.

En annan åtgärd som kommer att synas i flera stadsdelar framöver är att man har planterat blomsterlökar som ska stärka den biologiska mångfalden. Det har även planterats träd på olika platser i staden. Träd bidrar med många positiva effekter för ett bättre klimat. De ger skydd mot vind och sol, renar luften från föroreningar och minskar även risken för översvämning genom att ta upp regnvatten och avlasta stadens dagvattensystem.

- Jag är glad och stolt över att vi med den här satsningen på 23 miljoner har kunnat stärka arbetet för västeråsarnas trygghet, den biologiska mångfalden och inte minst klimatet. Det är ett omfattande arbete som har gjorts som ni kan se i kartberättelsen där resultatet av allt arbete finns dokumenterat, säger Lars Nordin, V, ordförande i tekniska nämnden.

En interaktiv sammanfattning

I kartberättelsen finns en redovisning över vad teknik- och fastighetsförvaltningen har gjort för de 23 miljoner tekniska nämnden fick från kommunfullmäktige. Du kan se interaktiva kartor över var insatser har gjorts och även läsa mer om bland annat mulmholkar, upprustning av aktivitetsplaner, ett tryggt stråk i Vasaparken, upprustning av pumpstationer för dagvatten och miljövänlig asfalt:

Länk till sammanfattande kartberättelse

Rekommenderade nyheter

    Sidan uppdaterades den