Bättre trafiksäkerhet vid Vallbyleden

I nästa vecka återupptar vi arbetet med gång- och cykelbanan som vi påbörjade förra året. I och med att vintern kom tidigt hann vi inte riktigt klart med allt. Vi bedömde då att arbetet skulle påbörjas i maj, men vi ser nu att vi kan börja redan under vecka 15. Allt beräknas vara klart sommaren 2024.


Karta över Vallbyleden och var arbetet kommer att genomföras.

Arbetet innebär följande

 • Vi åtgärdar sättningar och asfalterar gång- och cykelbanan
 • Vi omvandlar gång- och cykelpassagen vid August Palms väg till en cykelöverfart.

Bra att veta

 • Du kommer alltid att kunna ta dig förbi arbetsområdet. Den tillfälliga gång- och cykelbanan är kvar tills allt är klart. Därefter återställer vi grönytan.
 • I samband med att vi bygger cykelöverfarten kommer ett körfält på August Palms väg att stängas av åt gången.
 • Visst buller kan uppstå. Vi beklagar att det kommer att vara lite stökigt under byggtiden och ska försöka bli klara så snabbt vi kan.

Läs mer om projektet

vasteras.se/vallbyleden

Så här fungerar en cykelöverfart

Vi värnar om cyklisterna och prioriterar cyklisternas framkomlighet. Därför skapar vi nu en cykelöverfart på cykelbanan vid korsningen mellan Vallbyleden och August Palms väg. Tidigare har vi infört cykelöverfarter vid huvudcykelstråken längs Kopparbergsvägen och Vasagatan.

 • Här ska bilister stanna för cyklist
 • Cykelöverfarterna är rödmålade och märks ut med skylten Herr Cyklarman.

Vad skiljer en cykelpassage från en cykelöverfart?

 • Vid en cykelpassage har cyklisterna väjningsplikt mot fordonstrafiken
 • Vid en cykelöverfart har fordonstrafiken väjningsplikt mot cyklister.
 • Kom ihåg: Ha ögonkontakt med bilisten när du cyklar över!

Om cykel i Västerås

Vad gäller vid ett övergångsställe?

 • Här har fordonstrafiken väjningsplikt mot gående.
 • Vid övergångsställen ska cyklister kliva av cykeln och leda den över vägen.
 • Kom ihåg: Ha ögonkontakt med bilisten när du passerar!

Rekommenderade nyheter

  Sidan uppdaterades den