Gör som Camey, komplettera din examen och bli behörig lärare!

Genom Västerås stads samarbete med Teach for Sweden fick Camey Raage chansen att utveckla sitt ledarskap. Han gick från systemutvecklare till att bli behörig lärare inom teknik. Camey går nu sin sista termin och vi träffade honom för att höra mer om hans tankar kring utbildningen och jobbet som lärare.

Hur har innehållet i utbildningen förändrats från första perioden till nu?

I början låg fokus på att lära sig om skollagen, läroplaner och vikten av vetenskaplig grund och ett kritiskt förhållningssätt. Nu handlar det om att forma och utveckla mitt ledarskap för att kunna ge eleverna de verktyg som krävs för att kunna ta eget ansvar som ger förutsättningar för självledarskapet. Målet som ledare är att bygga förtroendefulla relationer, skapa trygghet och lägga en positiv grund för ömsesidigt ansvarstagande och positiv inställning.

Camey Raage

Vad är unikt med Teach for Swedens ledarskapsprogram?

Det fantastiska med Teach for Sweden är just att de här kurserna är unika för dem. Man fokuserar mycket på ledarskapet men även mycket på att hjälpa eleverna att lära sig ta eget ansvar för att de ska lära sig leda sig själva och varandra. Man får möjlighet att implementera teori i praktiken, samt arbeta och studera samtidigt. Vi är ett gäng på 50 personer runt om i landet som går programmet. Alla har olika utbildning- och yrkesbakgrund vilket ger ett enormt utbyte. Teach for Sweden genomför även värdefulla utvärderingar av deltagarna från eleverna, vilket ger viktig återkoppling och möjlighet till personlig utveckling för lärarna.

Hur är det att arbeta som lärare?

Att jobba på Skiljeboskolan ger mig verkligen en känsla av att göra skillnad. Jag är viktig för eleverna och känner en stark vilja att fortsätta här. Det är viktigt för mig att få ge tillbaka till samhället, vilket jag känner att jag gör nu. Jag har möjligheten att göra skillnad, vara betydelsefull för eleverna och bidra till deras utbildning, glädje och en positiv start i livet.

Vad skulle du säga till andra som går i tankarna att söka?

Den som överväger att söka behöver ha ett stort hjärta och verkligen vilja arbeta med barn och ungdomar. Du ska vilja lära dem att ta ansvar och bidra till deras utveckling till framtida samhällsmedborgare. Dedikation är viktig, och du måste vara beredd att investera tid och att vara närvarande i stunden. Att ta ansvar för ditt eget ledarskap är avgörande och kräver en aktiv insats, det kommer inte av sig självt. Förmågan att leverera positiv energi i klassrummet är också essentiell. Dessutom är insikt i skolans värld en fördel för att förstå vad du ger dig in i.

Teach for Swedens ledarskapsprogram passar både dig som redan jobbar som lärare eller dig som vill karriärväxla.

Ansökan är öppen till och med 29 februari 2024.

Läs mer och ansök på Teach for Swedens webbplats

Publicerad

Senast ändrad