Fokus på energi och Mälaren i Västerås nya platsvarumärke

Under Västeråsdagen den 13 november lanserades Västerås nya platsvarumärke för omkring 400 personer från det lokala näringslivet. Syftet med varumärket är att öka kännedomen om Västerås och stärka bilden av platsen som Sveriges energicentrum och en Mälarstad fylld av möjligheter.

Behovet av att jobba strategiskt med Västerås platsvarumärke blev tydligt för två år sedan, när näringslivsenheten genomförde undersökningar med privatpersoner och företag i och utanför Västerås, som visade att bara 40 procent av svenskarna känner till Västerås.

– Oavsett vad vi tycker om det har platsen Västerås ett varumärke, det sägs och tycks saker om den. Ingen äger platsvarumärket utan det tillhör alla som vistas och verkar här. Men Västerås stad vill vara motor för arbetet som vi tillsammans behöver göra för att positionera oss gentemot andra platser, och visa vilken attraktiv plats det här faktiskt är. Det är av högsta vikt om vi ska få människor att vilka besöka, flytta till, plugga, jobba eller driva företag i Västerås, säger Anna Ulriksson Biderman, kommunikationsstrateg för platsvarumärket.

Västerås stad har utvecklat en varumärkesplattform som kan användas som stöd av alla som vill berätta om Västerås i olika sammanhang. Den innehåller en utpekad position, ett önskat läge för associationer till platsen samt en beskrivning av de främsta tillgångarna och utvalda kärnvärden.

Det önskade läget för platsvarumärket grundar sig i en analys av Västerås stads styrdokument och politiska beslut för hur platsen ska utvecklas framåt.

– Det är väldigt viktigt att det vi säger är sant och äkta. Vi hade kunnat hitta på vad som helst, men då hade det inte blivit trovärdigt. Att vi är Sveriges energicentrum och en mälarstad med alla de fördelar det ger oss, är däremot något vi har bevis för. Sedan kan jag förstå att det inte känns som något nytt under solen för Västeråsarna, men vi har en lång väg av tjat kvar innan vi har befäst den bilden av Västerås nationellt och internationellt.

Platsvarumärket ersätter inte Västerås stads varumärke

Platsen Västerås har även fått en egen visuell identitet med logotyp, färg och form som går att ta del av i varumärkesplattformen. Logotypen ersätter inte Västerås stads logotyp utan kommunens varumärke är oförändrat och används som vanligt i sammanhang där det är kommunen som organisation som kommunicerar. Platsens varumärke däremot, kan användas av alla som vistas och verkar på platsen.

platsen.vasteras.se hittar du varumärkesplattformen och filer som du får använda när du kommunicerar platsen Västerås.

Vid frågor kontakta

Anna Ulriksson Biderman, kommunikationsstrateg platsvarumärke, Västerås stad, 021-39 05 00, anna.ulriksson.biderman@vasteras.se

 

Fotograf Henrik Mill

Publicerad

Senast ändrad