Den framtida Kullgärdsgatan - nu börjar vi gräva i Kopparlunden

Nu sätter vi spaden i marken utanför Emausverkstaden i södra Kopparlunden. Anledningen är att vi ska göra en marksanering där den framtida Kullgärdsgatan ska gå. I marken förväntas det finnas mycket betong, äldre ledningar, järnvägsspår och förorenade massor som vi vill få bort innan den nya vägen anläggs.

Kullgärdsgatan ska ersätta Metallverksgatans södra och östra del. Den ska gå längs med Emausverkstaden och sedan följa järnvägen fram till Pressverksgatan. På de sträckor av Metallverksgatan som tas bort ska det på sikt bland annat bli ett parkstråk.

Metallverksgatan öppen för trafik
Tidigare har geotekniska undersökningar gjorts av marken och nu börjar vi saneringsarbetet utanför Emausverkstaden, som ligger vid korsningen Östra Ringvägen - Metallverksgatan. Byggstart för ledning- och vägentreprenad planeras under våren 2023 och vägen planeras vara klar under 2024. Metallverksgatan kommer vara öppen som vanligt tills den nya vägen är färdig.

Vy över området utanför Emausverkstaden som saneras

I samband med saneringen har ett område mellan Metallverksgatan och Emausverkstaden stängslats in. Castellum som äger Emausverkstaden har rivit några mindre utskjutande delar på fasaden för att arbetet med gatan ska kunna påbörjas. Dessa var tillbyggda på senare tid. I övrigt ska den nya vägen inte påverka befintliga byggnader i området. Arbetet sker just nu bara i området utanför Emausverkstaden.

Stadsdelen där historia och framtid möts
Utvecklingen av Kopparlunden har planerats i många år. Västerås stad och fastighetsägarna i området vill omvandla denna historiskt värdefulla stadsdel till en blandad stadsbebyggelse där historia och framtid samspelar och skapar ett levande område. Det finns tre nya detaljplaner för området och en fjärde utarbetas just nu. De nya detaljplanerna ska möjliggöra ca 2100 bostäder, arbetsplatser, förskolor och mötesplatser som torg och parker i området. De nya detaljplanerna ger även ett skydd för kulturhistoriskt värdefulla byggnader som pekats ut i kulturmiljöutredningar.

Mer information
Projekt Kopparlundens webbsida

Karta över den framtida Kullgärdsgatan

Den framtida Kullgärdsgatan markerad med grönt. Det är enbart den södra delen, den utanför Emausverkstaden, som har påbörjats nu och stängslats in.

Vy över området utanför Emausverkstaden som ska saneras.

Vy över området utanför Emausverkstaden som ska saneras.

Publicerad

Senast ändrad