Kompetens och samhällsnytta CSR

Har ert företag behov av kompetensförsörjning eller en extra resurs på er arbetsplats? Vill ni skapa möjligheter till utveckling för en person? Via oss kan ni ta del av arbetskraft från någon som är arbetssökande eller någon som har en funktionsnedsättning. Vi gör alltid en unik matchning för ert företag.

Koncept där alla vinner

Ni kan få hjälp att hitta personer som kan bidra till ert företag. Ni som företag kan bidra till en individs utveckling och väg till en anställning. Vi har två alternativ för att förse er med arbetskraft:

  • Anställning för arbetssökande personer.
  • Daglig verksamhet, som vi kallar Företagsplats, för personer med funktionsnedsättning.

Det görs alltid en matchning för att möta era och individens behov på bästa sätt. Välkommen att kontakta oss, ni också!

Vad passar er bäst?

Jämför alternativen så att ni kan välja det som passar ert företag bäst.

Företagsplats

Vem tar ni emot?
Person med funktionsnedsättning.

Får ersätta ordinarie personal?
Nej.

Anställning med lön?
Kan vara aktuellt på lång sikt.

Kostnadsfritt stöd till handledare?
Ja, introduktionsstöd på arbetsplatsen.

Stöd till individ och företag från Västerås stad?
Ja, regelbundet och vid behov.

Olycksfallsförsäkring via Västerås stad?
Ja, under praktiktid.
Nej, vid anställning.

Anställning

Vem tar ni emot?
Arbetssökande person.

Får ersätta ordinarie personal?
Ja.

Anställning med lön?
Ja, eventuellt med anställnings­stöd från Arbetsförmedlingen.

Kostnadsfritt stöd till handledare?
Ja, handledarutbildning.

Stöd till individ och företag från Västerås stad?
Ja.

Olycksfallsförsäkring via Västerås stad?
Ja, under praktiktid.
Nej, vid anställning.

Gör skillnad - bli en Företagsplats

Så här fungerar det

Företagsplatser är en del av Västerås stads dagliga verksamhet, där arbetet är förlagt på ett företag. Här får en person med funktionsnedsättning möjlighet att prova på ett jobb som är anpassat efter dennes intressen och förmågor. Idag samarbetar vi med både små och stora företag i Västerås. Det kan till exempel vara butiker, lager, restauranger eller kontor.

Företagsplatser är en vinn-vinn koncept där samarbetet är frivilligt från båda parter. Personen utför enklare uppgifter på ert företag och ska inte ersätta ordinarie personal, utan ses som en värdefull resurs. Personen får ersättning (HAB-ersättning) från Västerås stad.

Hur gör jag?

Mejla till Företagsplatser (se nedan) för att anmäla intresse. Vi matchar en person mot ert företag och bokar sedan in ett studiebesök. Det ni behöver göra är att utse en handledare som kan vägleda personen vid behov.

Anställning

Västerås stads arbetsmarknadsenheter har ett brett nätverk med personer som passerat genom verksamheten. Tillsammans med våra företagscoacher kan du få hjälp att hitta rätt medarbetare utifrån dina krav och villkor.

Vi har ett tätt samarbete med olika myndigheter, framför allt Arbetsförmedlingen. Vi fungerar som en koordinator mellan individen, er som arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. Tillsammans kan vi skräddarsy utbildningar och praktik som leder till en anställning i ert företag.

Målet är att alla parter ska vara nöjda med upplägget. Då uppfyller vi vårt uppdrag om fler personer i arbete - och det är en vinst för alla.

YouTube Visningbild

Kontakta oss

Arbetsmarknadsenheterna

Reception för arbetsmarknadsenheterna Arbetsrehabilitering, Jobbcentrum och Utvecklingscentrum

Ingenjör Bååths gata 47, ingång T6 och våning D

Telefonnummer: 021-39 15 50

kundtjanst.arbetsmarknad@vasteras.se

Företagsplatser

Postadress: Vård och omsorgsförvaltningen, Daglig verksamhet, 721 87 Västerås

Besöksadress: Pilgatan 8A, 1tr. Ring innan besök.

Telefonnummer: 021-39 84 76

foretagsplatser@vasteras.se