E-förslag

Ett e-förslag (även kallad e-petition) är en idé eller ett förslag från dig som invånare till kommunen. Det ger dig möjlighet att påverka det som är viktigt för dig. På den här sidan kan du rösta på andras förslag och lämna egna.

För vem

Läs, rösta och kommentera

Så hittar du i listan

Om du har problem med att se e-förslagen beror det på att din webbläsare är föråldrad. Var vänlig uppdatera till en nyare version.

I listan ser du alla publicerade e-förslag. Klicka på ett förslag för att läsa mer om det, för att rösta för/mot eller kommentera. Sortera bland förslagen genom att klicka på rubrikerna ovanför kolumnerna.

Välj "Pågående och avslutade" i rullgardinen för att se äldre förslag. Där går det också att se hur långt i processen förslagen har kommit och om det har fattats något beslut i frågan.

Så här gör du

Lämna ditt e-förslag

Så här gör du

Ditt förslag ska ha en rubrik och en kortfattad beskrivning. Beskrivningen ska ge tydlig information om vad du vill ska hända. Förslaget ska vara konkret och handla om kommunens verksamhet, alltså det som kommunen har möjlighet att besluta om.

Alla som bor och verkar i Västerås kan skicka in förslag, oavsett ålder.

Förslag som är kränkande, oseriösa eller stötande kommer inte att publiceras.

Lämna ditt förslag här

Vad händer nu?

När du har skickat in ditt förslag granskas det. Granskning sker på vardagar under kontorstid. Ditt förslag publiceras på Västerås stads webbplats inom 3 vardagar.

Andra invånare kan nu under 60 dagar kommentera och rösta på ditt förslag.

Det krävs minst 100 personer som röstar för ett e-förslag för att det ska skickas vidare till berörd förvaltning och nämnd, där ärendet handläggs. Vanligtvis tar det fyra till sex månader innan ett beslut fattas.  

Varför ser jag inte mitt förslag?

  • E-förslaget bryter mot svensk lag, är diskriminerande eller på andra sätt olämpligt.
  • E-förslaget handlar om lagar och regler som riksdagen beslutar om och ligger därför utanför kommunens ansvar.
  • Förslaget ligger inte på kommunens ansvar utan på en annan myndighet/ett annat verk.
  • Förslaget gäller myndighetsutövning mot enskild, som till exempel bygglov eller bistånd.
  • Det finns formella skäl som exempelvis en pågående parallell process, eller rättsprocess.
  • Någon annan har skickat ett snarlikt förslag under de senaste 24 månaderna. 
  • Det har fattats ett beslut i frågan de senaste 24 månaderna.

Så här jobbar vi

E-förslag ger ökad öppenhet och transparens. Alla kan följa e-förslagets gång. Det gör att politiker och tjänstemän ser vilka frågor som engagerar invånarna. Det är också ett bra sätt för Västerås stads verksamheter att få in goda idéer och förslag så att vi kan bli ännu bättre.


Kommunstyrelsen i Västerås stad är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och att de behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan tillämplig lagstiftning. För att veta mer om varför och hur länge dina personuppgifter behandlas och dina rättigheter som registrerad:

Information om hur vi behandlar personuppgifter