Visa sökformulär

Valnämnden

Vårt ansvar

Valnämndens uppgift är att svara för genomförandet av allmänna val till riksdag, regioner, landsting, kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar och eventuella extraval. Geografiska röstningsområden, valdistrikt samt val- och röstninglokaler är nämndens ansvar. Utöver det ansvarar nämnden för att utse röstmottagare.

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige infaller den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästkommande ordinarie nationella val är den 13 september 2026. Innan dess är det val till Europaparlamentet 2024.

Nämndens ledamöter

Lena Burström (S)

Ordförande valnämnden

Milena Axklo (C)

1:e vice ordförande valnämnden

Emil Ytter (M)

2:e vice ordförande valnämnden

Ledamöter

Ingemar Hägg (KD)

Harri Åman (V)

Jan Johansson (SD)

Bengt Wallén (L)

Erik Janse (MP)

Ersättare

Agron Zabergja (S)

Alondra Herrera (V)

Desiree Eriksson (KD)

Razmik Krikorian (C)

Åke Ottoson (M)

Patric Sjölund (SD)

Bengt-Åke Nilsson (L)

Marléne Tamlin (MP)

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Sju får kulturstipendium 2023

    Varje år delar Västerås stads kulturnämnd ut kulturstipendier till kulturutövare som är uppvuxna, verksamma eller boende i Västerås. Stipendiet kan sökas inom kulturarv, scenkonst, litteratur, bild samt övrigt konstuttryck. Vid kulturnämndens sammanträde den 23 mars beslutades vilka som blir 2023 år...

  • Ungdomsdialog kring idrott

    Västerås stad i samarbete med RF-SISU lanserar nu en ny satsning kopplat till ungt inflytande och delaktighet i Västerås idrottsliv. Genom Västerås stads metod och arbete kring Ungdomsdialog bjuds ungdomar in för att få möjligheten till att göra sin röst hörd och få veta mer om sina rättigheter och ...