Visa sökformulär

Tekniska nämnden

Vårt ansvar

Tekniska nämnden ansvarar för beställning inom områdena gator, parker, vägar och trafikfrågor.

Nämndens ledamöter

Lars Nordin (V)

Ordförande

Karin Westlund (C)

1:e vice ordförande

Telefonnummer: 070-518 85 30

Jonas Larsson (M)

2:e vice ordförande

Ledamöter

Jenny Freed (S)

Mattias Hedman (S)

Mathias Mardani (S)

Stefan Lindh (M)

Markus Lindgren (MP)

Erik Johansson (SD)

Ersättare

Stefan Johansson (S)

Chatarina Ståhl (S)

Niklas Strand Ronsten (V)

Karl-Erik Andersson (C)

Joakim Widell (KD)

Anna Östholm (L)

Alexandra Andersson (M)

Mikael Pettersson (M)

Bo Lindqvist (SD)

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Sju får kulturstipendium 2023

    Varje år delar Västerås stads kulturnämnd ut kulturstipendier till kulturutövare som är uppvuxna, verksamma eller boende i Västerås. Stipendiet kan sökas inom kulturarv, scenkonst, litteratur, bild samt övrigt konstuttryck. Vid kulturnämndens sammanträde den 23 mars beslutades vilka som blir 2023 år...

  • Ungdomsdialog kring idrott

    Västerås stad i samarbete med RF-SISU lanserar nu en ny satsning kopplat till ungt inflytande och delaktighet i Västerås idrottsliv. Genom Västerås stads metod och arbete kring Ungdomsdialog bjuds ungdomar in för att få möjligheten till att göra sin röst hörd och få veta mer om sina rättigheter och ...