Individ- och familjenämnden

Vårt ansvar

Individ- och familjenämnden svarar för socialpolitiska frågor med tillhörande myndighetsutövning.

De huvudsakliga uppgifterna är att stödja och företräda enskilda individer, grupper och familjer med särskilda behov av stöd och hjälp samt följa och föreslå insatser på strukturell nivå. Individ- och familjenämnden svarar för socialpolitiska frågor med tillhörande myndighetsutövning. De huvudsakliga uppgifterna är att stödja och företräda enskilda individer, grupper och familjer med särskilda behov av stöd och hjälp samt följa och föreslå insatser på strukturell nivå.

Nämndens ledamöter

Anna Maria Romlid (V)

Ordförande individ- och familjenämnden

Telefonnummer: 021-39 22 12

anna.maria.romlid@vasteras.se

Vicki Skure-Eriksson (C)

1:e vice ordförande

Telefonnummer: 070-320 41 61

viktoria.skure.eriksson@vasteras.se

Anna Nordin (M)

2:e vice ordförande

Telefonnummer: 076-495 04 21

anna2.nordin@vasteras.se

Ledamöter

Karin Hjärpe (S)

Robert Nilsson (S)

Albin Mannerfelt (KD)

Carl-Henrik Knutsson (M)

Margareta Lindholm (M)

Caroline Frisk (SD)

Ersättare

Tabira Kaya Nygren (S)

Andreas Hultin (S)

Peter Denno (S)

Kristiina Koistila (V)

Veronica Cadei (C)

Alicia Al Yousifi (M)

Michael Hessen Wideling (M)

Marie Sundström (MP)

Henrik Holmroos (SD)

Kontakta individ- och familjenämnden via nämndsekreterare Emma Axelsson på telefon 021-39 25 13 eller via emma.axelsson@vasteras.se