Visa sökformulär

Individ- och familjenämnden

Vårt ansvar

Individ- och familjenämnden svarar för socialpolitiska frågor med tillhörande myndighetsutövning.

De huvudsakliga uppgifterna är att stödja och företräda enskilda individer, grupper och familjer med särskilda behov av stöd och hjälp samt följa och föreslå insatser på strukturell nivå. Individ- och familjenämnden svarar för socialpolitiska frågor med tillhörande myndighetsutövning. De huvudsakliga uppgifterna är att stödja och företräda enskilda individer, grupper och familjer med särskilda behov av stöd och hjälp samt följa och föreslå insatser på strukturell nivå.

Nämndens ledamöter

Anna Maria Romlid (V)

Ordförande individ- och familjenämnden

Telefonnummer: 021-39 22 12

Vicki Skure-Eriksson (C)

1:e vice ordförande

Telefonnummer: 070-320 41 61

Anna Nordin (M)

2:e vice ordförande

Telefonnummer: 076-495 04 21

Ledamöter

Frida Gunnarsson (S)

Robert Nilsson (S)

Nilla Kuul (KD)

Carl-Henrik Knutsson (M)

Margareta Lindholm (M)

Caroline Frisk (SD)

Ersättare

Tabira Kaya Nygren (S)

Andreas Hultin (S)

Peter Denno (S)

Nidia Åman (V)

Veronica Cadei (C)

Alicia Al Yousifi (M)

Michael Hessen Wideling (M)

Anna Thunell (MP)

Henrik Holmroos (SD)

Kontakta individ- och familjenämnden via nämndsekreterare Emma Axelsson på telefon 021-39 25 13 eller via emma.axelsson@vasteras.se

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Sju får kulturstipendium 2023

    Varje år delar Västerås stads kulturnämnd ut kulturstipendier till kulturutövare som är uppvuxna, verksamma eller boende i Västerås. Stipendiet kan sökas inom kulturarv, scenkonst, litteratur, bild samt övrigt konstuttryck. Vid kulturnämndens sammanträde den 23 mars beslutades vilka som blir 2023 år...

  • Ungdomsdialog kring idrott

    Västerås stad i samarbete med RF-SISU lanserar nu en ny satsning kopplat till ungt inflytande och delaktighet i Västerås idrottsliv. Genom Västerås stads metod och arbete kring Ungdomsdialog bjuds ungdomar in för att få möjligheten till att göra sin röst hörd och få veta mer om sina rättigheter och ...