Visa sökformulär

Förskolenämnden

Vårt ansvar

Förskolenämnden ansvarar för förskola och pedagogisk omsorg för barn i förskoleålder (dagbarnvårdare). Nämnden medverkar också i samhällsplaneringen som berör barn och ungdom.

Nämndens ledamöter

Solveig Nilsson (S)

Ordförande

Telefonnummer: 021-39 00 81

Micael Larsson (KD)

1:e vice ordförande

Klara Helin (M)

2:e vice ordförande

Ledamöter

Joakim Grenblad (S)

Kristiina Koistila (V)

Reidun Andersson (C)

Magnus Cronberg (M)

Gisela Carstinge (SD)

Erik Johansson (SD)

Ersättare

Lena Andersson Holmstedt (S)

Siban Sarhan (S)

Ann-Marie With (S)

Sheraz Al Hasan (S)

Marie Wiberg (V)

Akis Nicolaides (M)

Caroline Högström (M)

Birgitta Åkerberg (L)

Ingmarie Bjurstedt (SD)

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Sju får kulturstipendium 2023

    Varje år delar Västerås stads kulturnämnd ut kulturstipendier till kulturutövare som är uppvuxna, verksamma eller boende i Västerås. Stipendiet kan sökas inom kulturarv, scenkonst, litteratur, bild samt övrigt konstuttryck. Vid kulturnämndens sammanträde den 23 mars beslutades vilka som blir 2023 år...

  • Ungdomsdialog kring idrott

    Västerås stad i samarbete med RF-SISU lanserar nu en ny satsning kopplat till ungt inflytande och delaktighet i Västerås idrottsliv. Genom Västerås stads metod och arbete kring Ungdomsdialog bjuds ungdomar in för att få möjligheten till att göra sin röst hörd och få veta mer om sina rättigheter och ...