Visa sökformulär

Fastighetsnämnden

Vårt ansvar

Fastighetsnämnden har det samlade ägaransvaret för Västerås stads fastigheter, ansvarar för dess fastighetsförvaltning och lokalförsörjning samt genomför stadens mark- och bostadspolitik. Fastighetsnämnden är huvudman för exploateringsverksamheten och ska bevaka stadens fastighetsjuridiska och ekonomiska intressen i planerings- och genomförandeprocessen.

Nämndens ledamöter

Samuel Stengård (KD)

Ordförande

Anton Tysklind (S)

1:e vice ordförande

Claes Kugelberg (M)

2:e vice ordförande

Telefonnummer: 070-679 29 49

Ledamöter

Mikael Stenås (S)

Sheraz Al Hasan (S)

Ulf Jansson (C)

Anders Ohlsson (M)

Anna Thunell (MP)

Sven Jonsson (SD)

Ersättare

Jörgen Wolff (S)

Eva Fredell (S)

Krister Molin (S)

Elzbieta Norling (S)

Emil Thessén (KD)

Stephanie Anegrund (M)

Johan Bergström (M)

Mikael Liebl (SD)

Mikael Eriksson (SD)

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Sju får kulturstipendium 2023

    Varje år delar Västerås stads kulturnämnd ut kulturstipendier till kulturutövare som är uppvuxna, verksamma eller boende i Västerås. Stipendiet kan sökas inom kulturarv, scenkonst, litteratur, bild samt övrigt konstuttryck. Vid kulturnämndens sammanträde den 23 mars beslutades vilka som blir 2023 år...

  • Ungdomsdialog kring idrott

    Västerås stad i samarbete med RF-SISU lanserar nu en ny satsning kopplat till ungt inflytande och delaktighet i Västerås idrottsliv. Genom Västerås stads metod och arbete kring Ungdomsdialog bjuds ungdomar in för att få möjligheten till att göra sin röst hörd och få veta mer om sina rättigheter och ...