Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktigesammanträdena är offentliga. Nästa sammanträde är 5 september klockan 13.30.

Följ gärna livesändningen här på vår webb. Du kan också följa mötet via Öppna kanalen eller Västerås närradio 93,7 MHz.

Handlingar till sammanträdet finns tillgängliga sex dagar innan sammanträdet

Förteckning över samtliga sammanträden under året Pdf, 139 kB.

Kommunfullmäktigeledamöter november 2022

Kommunfullmäktigeledamöter november 2022

Om du vill engagera dig

Vill du engagera dig politiskt eller har frågor om politik finns kontaktuppgifter till de politiska partierna i Västerås kommunfullmäktige här.

Seminarium - Gustav Vasa och hans betydelse för nationens utveckling

Följ kommunfullmäktige

Om kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är stadens högsta beslutande organ. Förutom att fatta beslut i viktiga principiella frågor så följer fullmäktige upp hur kommunstyrelsen och nämnder fullföljer sina uppdrag och mål.

Så här jobbar vi

Om kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige kan liknas vid Västerås "riksdag" och har 61 ledamöter, så kallade mandat, som tillsätts efter allmänna val vart fjärde år. Då utses också 34 ersättare. Mandaten fördelas proportionellt mot väljarnas röster. Kommunfullmäktige sammanträder varje månad, med undantag för sommaruppehåll.

Fördelning av mandaten i kommunfullmäktige

Uppdraget

Det huvudsakliga uppdraget är att aktivt medverka till att utveckla goda levnadsvillkor, främja sysselsättningen och skapa förutsättningar för en god levnadsnivå för stadens invånare.

Samtliga kommunfullmäktiges ledamöter

Kontakta oss

Anders Teljebäck (S)

Ordförande kommunfullmäktige

Telefonnummer: 021-39 12 62

anders.teljeback@vasteras.se

Monica Stolpe Nordin (C)

Kommunalråd, 1:e vice ordförande kommunfullmäktige, ersättare kommunstyrelsen, ordförande miljö- och konsumentnämnden, 1:e vice ordförande byggnadsnämnden

Telefonnummer: 021-39 31 05

monica.stople.nordin@vasteras.se

Maria Ringström (M)

2:e vice ordförande kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande kulturnämnden

Telefonnummer

maria.ringstrom@vasteras.se