Stadsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnad har aldrig varit roligare än det är i Västerås stad just nu!

Med etableringar som Amazon och Northvolt och tusentals nyinflyttade invånare varje år ställer den växande staden höga krav på utveckling av modern och hållbar infrastruktur. De kommande åren är investeringsnivåerna höga med många stora planerade stadsbyggnadsprojekt som till exempel #västeråsresecentrum, #mälarporten och #projektkopparlunden.

Genom spännande samarbeten, mod och handlingskraft skapar vi en stad att vara stolt över. Västerås, staden där allt är möjligt. Staden utan gränser!

Pågående projekt inom Västerås

I Västerås pågår många större och mindre stadsbyggnadsprojekt för att utveckla staden. Under Västerås utvecklas kan du se några projekt som arbetar med att göra Västerås till en ännu bättre kommun att leva, verka och bo i.

Västerås utvecklas

Är du intresserad av att arbeta hos oss?

Vi är det självklara valet för dig som vill starta din karriär inom samhällsbyggnad och erbjuder en arbetsplats full av utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Vårt uppdrag är komplext men målet är tydligt, tillsammans ska vi bygga ett hållbart Västerås att trivas, bo och verka i – både för dagens och morgondagens invånare!

Är du intresserad av att göra praktik eller få sommarjobb under din utbildning? Vi ser positivt på att ta emot praktikanter, men ibland har vi begränsad möjlighet att ta emot detta. Hör ändå gärna av dig till oss, så återkommer vi om vilka möjligheter vi har. Välkommen att mejla till stadsbyggnadsforvaltningen[a]vasteras.se.

Examensarbete i Västerås stad

Information om vad Västerås stad erbjuder studenter

Jobb och karriär i Västerås stad

Bild på två kvinnor framför tavlor I Västerås stadshus.

Ida Andersson och Linda Langefors är planarkitekter i Västerås stad. Ida: "Jag började som nyexaminerad hos Västerås stad och har fått växa in i rollen som planarkitekt. Nu jobbar jag i komplexa projekt och bidrar till att utveckla staden. Att jobba med stadsbyggnad i Västerås stad är kul och varierande arbete med små och stora detaljplaner, strategiska dokument och härliga kollegor”. Linda: ”Jag läste samhällsbyggnadsprogrammet på KTH med master i Hållbar samhällsplanering och stadsutformning. Jag får jobba med olika typer av projekt och hantera många olika utmaningar där jag har stor nytta av den breda grund som jag fick med mig från utbildningen.”

Vi planerar och bygger staden

Stadsbyggnadsförvaltningen har ett 100-tal medarbetare. Hos oss arbetar planarkitekter, projektledare, trafikplanerare, tillgänglighetsrådgivare, kommunekolog, energi- och klimatrådgivare, GIS-ingenjörer, lantmäteriingenjörer, 3D-visualiserare, utvecklingsstrateg, administratörer, nämndsekreterare, kommunikationsstrateg, kvalitetskontroller, förrättningslantmätare, byggnadsinspektörer och arkitekter. Vi får en hel stad att fungera och skapar livskvalitet för alla som bor, lever och verkar här.

Fler citat från medarbetare:

"Jag utvecklas ständigt i mitt arbete och gillar att jag får jobba med ny teknik och smarta lösningar. Det är verkligen spännande att forma framtidens Västerås."

"Det som driver mig är att kunna bidra till allas goda levnadsmiljö och hjälpa till att drömmar förverkligas."

"För mig är variation i arbetet viktigt. Det gör att jag får utvecklas inom många olika delar i stadsbyggnadsprocessen."

Tyck till om stadens aktuella planförslag

Stadsplanering sker genom över­siktlig planering och detalj­planering. Just nu kan du lämna synpunkter på de här förslagen. Det kan gälla detaljplaner och andra planeringsdokument.

Tyck till om aktuella planförslag

En attraktiv, levande, trygg och säker stad

Stadsbyggnadsförvaltningens ambition är att planera och utveckla en attraktiv, levande, trygg och säker stad. Det vill vi göra i samarbete med er västeråsare. Västerås ska var en miljö som fungerar för olika människors behov och som underlättar vardagslivet. Staden ska även främja den sociala samvaron och vara upplevelserik. Rekreationsområden ska vara lätta att nå och det ska finnas gott om gröna oaser och spännande mötesplatser.

Planering och byggande i Västerås

I planering och byggande eftersträvar vi en blandning av bostäder och verksamheter. Vi vill också att olika boende- och upplåtelseformer blandas. Vi vill ha inriktningen mot den hållbara och miljövänliga staden vid planering och byggande. Det innebär att marken ska användas på ett mer effektivt sätt, och att husen byggs med sunda material och har energisnåla tekniska lösningar.

Kartor och geografisk information för staden

Om du eller din verksamhet behöver en karta eller en kartprodukt är chansen stor att stads­bygg­nads­för­valt­ningens avdelning för geografisk information (GIS) kan hjälpa till. Vi har kunnande och verktyg för att till­godo­se de mest skiftande behov. Steget från din idé om att hantera eller presentera verksamheten via karta kan vara kortare än du tror! Vi arbetar med 3D-kartor, och det är också vi som sätter nya namn på kvarter, gator och torg.

Bilda, förändra och registrera fastigheter

Om du vill bygga hus på landet, sälja av en bit mark eller säkra rätten att ha väg på annans mark behöver du sannolikt vända dig till lantmäterimyndigheten, vars roll är att bilda, förändra och registrera fastigheter, mark och vatten. Lantmäterimyndigheten kan även bilda gemensamhetsanläggningar med tillhörande sam­fällig­hets­föreningar. Det kan göras när det gäller anläggningar som behövs för flera fastigheter, till exempel för vägar och vatten- och avlopps­anläggningar.

Kontakta oss om ditt bygglovsärende

Har du sökt om bygglov och vill veta hur långt våra handläggare har kommit med ditt ärende? Då får du snabbast svar genom att ringa eller e-posta till Bygglots hos Kontaktcenter. De kan se alla delar av ditt ärende, svara på frågor och hjälpa dig vidare. Bygglots kontaktuppgifter hittar du längre ned på sidan.

Byggnadsnämndens roll

Det är bygg­nads­nämnden som har det över­gripande ansvaret för stadsbyggnadsförvaltningens verk­samhet.

Information om byggnadsnämnden

Kontakta oss

Carl Arnö

Stadsbyggnadsdirektör på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 10 59

carl.arno@vasteras.se

Anna Mirkovic

Chef för administrativa enheten på stadsbyggnadsförvaltningen

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se

Vesna Kranjec

Bygglovschef på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 00

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se

Ida Fritzdorf Pettersson

Chef för enheten geografisk information på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 00

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se

Helena Lindholm

Chef för enheten kommunala lantmäterimyndigheten på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 29 18

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se

Elisabeth Strand Hübinette

Planchef på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 00

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se

Malin Björk

Chef för strategisk avdelning på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 00

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021‑39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se