Västerås stads Strategiska fastigheter AB

Bolagets uppgift är att äga, förvalta och utveckla fastigheter som är av betydelse för stadens utveckling.

Bolaget har tre dotterbolag: Västerås flygfastigheter AB, Geddeholms AB och Västerås fastighet Kungsängen AB.

  • Hans Näslund är vd för bolaget. Isabell Lundberg är VD för dotterbolagen. För mer information om bolaget kontakta Västerås stad på 021-39 00 00.

Styrelsemedlemmar

Ordförande:
Mikael Sandberg (S)

1:e vice ordförande:
Samuel Stengård (KD)

2:e vice ordförande:
Terese Pransjö (M)

Ledamöter:
Nelda Morosini Oelze (S)
Anton Tysklind (S)
Lena Söderberg (S)
Peter Svensson (V)
David Sundén (C)
Fredrik Dalmo (M)
Hans Eckerrot (M)
Tobias Utterstedt (SD)
Caroline Frisk (SD)
Anton Holmlund (L)