Mälarhamnar AB

Den 1 januari 2001 slogs Köpings Hamn AB och Västerås Hamn AB samman och bildade ett bolag, Mälarhamnar AB.

Omsättningen för Mälarhamnar AB uppgick till 3 miljoner ton, varav cirka 75 procent är importgods. Ett betydande inslag i godshanteringen är importen av råvaror till stålindustrin i Bergslagen. Ett annat betydande godsslag är importen av bränslen för kraftvärmeverken i regionen. Båda hamnarna är kvalitetssäkrade enligt ISO 9000-2000 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Information om Mälarhamnar AB

  • Andreas Andersson är vd för Mälarhamnar AB.

Styrelsemedlemmar

Ordförande:
Kenneth Östberg (S)

Ledamöter:
Mats Eriksson (C)
Niklas Strand (V)
Eva Kugelberg (M)
Kai Wärn

Suppleanter:
Andrew Burns (KD)
Fredrik Wirström (M)