Mälarenergi AB

Mälarenergikoncernen har 569 medarbetare och omsätter cirka 3 miljarder kronor. Moderbolaget Mälarenergi AB är ett helägt kommunalt bolag med huvudkontor i Västerås.

I koncernen ingår också Mälarenergi Elnät AB, Mälarenergi Vattenkraft AB samt Mälarenergi stadsnät AB. Koncernen verkar i Mälardalen och levererar komfort till sina drygt 100 000 kunder i form av el, värme, kyla, stadsnät, vatten och avlopp och tillhörande tjänster. Elhandel säljer dessutom el i hela landet.

Information om Mälarenergi AB

  • Niklas Gunnar är vd för Mälarenergi.

Styrelsemedlemmar

Ordförande:
Carin Lidman (S)

1:e vice ordförande:
Elina Nordberg (C)

2:e vice ordförande:
Enes Bilalovic (M)

Ledamöter:
Mikael Lindh (S)
Solveig Nilsson (S)
Karder Saeed Foad (S)
Lars Nordin (V)
Sture Torseng (KD)
Edward Barnelius (M)
Paula Hernandez (M)
Anders Bäckström (SD)
Tobias Utterstedt (SD)
Elin Asplund (L)