Europaparlamentsvalet 2024

Här finns information om preliminärt valresultat i Europaparlamentsvalet 2024.

Valresultat

Här finns preliminära siffror från Västerås kommun i valet till Europaparlamentet.

Valmyndigheten

Om källkritik

Vi vill påminna om vikten av att du är uppmärksam och källkritisk till information som sprids. Desinformation och påverkanskampanjer kan förekomma under valperioder, och det är viktigt att vi alla hjälps åt att skydda demokratin.

Innan du delar information, eller tar till dig själv av den, kan du stämma av mot den här checklistan:

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.
  • Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en pålitlig källa som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kan du hitta informationen i andra källor? Information som bara kan hittas i en källa måste behandlas med stor försiktighet.

Allmän information om val

Det finns fyra allmänna val:

  • till riksdagen
  • till regionfullmäktige
  • till kommunfullmäktige
  • till Europaparlamentet

Ordinarie val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år.

Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar.

Europaparlamentet

Europaparlamentet är med och beslutar om EU:s lagar och budget. I Europaparlamentet sitter 705 ledamöter från EU:s 27 medlemsländer. Hur många ledamöter EU-länderna har beror på hur stor befolkningen är, Sverige har 21 ledamöter.