Miljö-och konsumentnämnden sammanträder

  • Politik

Allmänhetens frågestund börjar klockan 13:00 i öringen, entrén Stadshuset. Frågestunden pågår i max 15 minuter.
Åhörare som vill lyssna på den del av mötet som är öppen för allmänheten hämtas i entrén senast 10 minuter före sammanträdets början.

Datum: 25 juni 2024

Tid: 14:00 - 17:00

Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, ingång från Fiskartorget 1

Pris: Gratis

Kallelsen läggs ut här på webbplatsen cirka en vecka före mötet.

Kallelser, handlingar och protokoll

Vill du har mer information? Ta gärna kontakt med nämndsekreterare för miljö-och konsumentnämnden. Du når dem på telefon 021‑39 00 00.

Rekommenderade kalenderhändelser

    Sidan uppdaterades den