Historien om Västmanland

Varför blev Västmanland som det blev? Västmanland mitt i Sverige har alltid varit ett genomfartsland. Bergslagens järnframställning, stora jordbruksmarker och städernas handel har dragit invånarna åt olika håll. Antikvarierna Anna Bratås och Helena Arnell från Västmanlands läns museum berättar om hur landskapet, människorna och deras verksamheter och organisering format det län vi kallar Västmanland från forntid till våra dagar.

Datum: 13 februari 2024
Tid: 18.00-19.00
Plats: Hörsalen på huvudbiblioteket, Biskopsgatan 2
Pris: Avgiftsfritt

I samband med föreläsningen, och som ett led i Historien om Sverige, kommer Västerås museer, Västmanlands läns museum, stadsarkivet och stiftsbiblioteket att presentera sina verksamheter.

Arrangör: Västerås stadsbibliotek, Västerås museer, Västmanlands läns museum och Stadsarkivet

Länk till mer information på bibliotekets webbplats.


Kalenderbild

Publicerad

Senast ändrad