Eriksborg-Hagaberg

I de nordvästra delarna av Västerås ligger Eriksborg-Hagaberg. Området avgränsas av Norrleden och Surahammarsvägen (Riksväg 66) och är idag hem åt 2 500 västeråsare.

Flygbild över Eriksborg-Hagaberg.

Det här är Eriksborg-Hagaberg

Några kilometer nordväst om city ligger Eriksborg-Hagaberg, ett stort område med stadsdelarna Eriksborg, Hagaberg, Vedbo och den kommande stadsdelen Sätra. Området inkluderar också ett stort landsbygdsområde norrut där Skerike ligger och en del av Bruksleden sträcker sig. Eriksborg-Hagaberg gränsar till Rönnby, Vallby och Skultuna och ligger nära handelsområdet Erikslund, ett av Sveriges största.

Några utmärkande platser i området är Vedbobacken, Vedboskogen och Skerike kyrka, en av de äldsta stenkyrkorna i Västerås, byggd omkring år 1200.

Vilka bor här?

År 2023 bodde det 2 511 personer på Eriksborg-Hagaberg vilket är en ökning med hela 416 personer från 2021. Till och med 2028 förväntas befolkningen öka med ytterligare cirka 230 invånare. Förklaringen till ökningen är den planerade byggnationen av bostadsområdet Sätra.

Det som främst särskiljer åldersfördelningen på Eriksborg-Hagaberg från Västerås kommun totalt är att män och kvinnor i åldrarna 20 – 39 år är underrepresenterade. Samtidigt är det många familjer i området med barn i åldrarna 10 – 19 år och vuxna i åldrarna 40 – 59 år.

Om du vill veta mer om invånarna som bor i Eriksborg-Hagaberg kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Faktablad med statistik

Eriksborg-Hagabergs placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

I Vedboskogen i sydvästra området finns cirka 48 hektar äldre barrskog med höga naturvärden. Skogen har ett rikt fågelliv, vedlevande insekter och många olika svamparter. För skridsko- och skidåkare finns den upplysta Eriksborgs isbana, som spolas av Västerås stad. Vedbobacken är en populär skidanläggning med fem nedfarter och ett 2,1 kilometer långt konstsnöspår. På sommaren kan du åka downhill här och använda liften för att komma upp.

I området finns också Skerike golfbana och Sätra grillplats.

På kartan ovan ser du vilka förskolor, skolor, särskilda boenden och andra verksamheter som finns i området. Om du vill veta mer om dessa kan du klicka på länkarna nedan.

Barn och utbildning - Västerås stad

Omsorg, stöd och hjälp - Västerås stad

Uppleva och göra - Västerås stad

Bebyggelse

Området består mest av småhus på Eriksborg och Hagaberg. Småhusen på Eriksborg byggdes i slutet av 1980-talet och på Hagaberg under 1990- och 2000-talet. På 90-talet byggdes också tre flerbostadshus på Konstnärsvägen. Mellan Hagaberg och Norrleden planeras ett nytt bostadsområde, Sätra, med cirka 2 000 nya bostäder. Bostäderna kommer vara blandade med villor, radhus och större flerbostadshus.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

Eriksberg bebyggelsebild

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Pastellgatans lekplats)

1 timme och 10 minuter

21 minuter

20 minuter

11 minuter

Trafik och transporter

Eriksborg-Hagaberg ligger nära riksväg 66 och E18. En annan viktig väg är Norrleden, som planeras att kopplas ihop med Västerleden.

Det är snabbt och enkelt att ta sig från området till Erikslund och city med både buss och cykel.

Kontakta oss

Statistik- och analysfunktionen

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysfunktionen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

statistikochanalys@vasteras.se