Visa sökformulär

Eriksborg-Hagaberg

I de nordvästra delarna av Västerås ligger Eriksborg-Hagaberg. Området avgränsas av Norrleden och Surahammarsvägen (Riksväg 66) och är idag hem åt cirka 2 100 västeråsare.

Krumeluren och nationaldagsfirande

Det här är Eriksborg-Hagaberg

Några kilometer nordväst om city ligger Eriksborg-Hagaberg. Eriksborg-Hagaberg är ett stort område där man hittar stadsdelarna Eriksborg, Hagaberg, Vedbo och den kommande stadsdelen Sätra. Till området hör också ett stort landsbygdsområde som sträcker sig norrut där bland annat Skerike ligger samt där en del av Bruksleden sträcker sig. Eriksborg-Hagaberg gränsar mot bland annat Rönnby, Vallby och Skultuna. Eriksborg-Hagaberg är även granne till handelsområdet Erikslund som är ett av Sveriges största handelsområden.

Några exempel på utmärkande platser i Eriksborg-Hagabergområdet är Vedbobacken, Vedboskogen och Skerike kyrka. Stenkyrkan i Skerike är en av de äldsta i Västerås och är byggd omkring år 1200.

Vilka bor här?

År 2021 bodde det 2 113 personer på Eriksborg-Hagaberg vilket var en minskning med 42 personer från 2020. Minskningen var ett resultat av ett negativt födelsenetto på 18 personer (antalet barn som föddes var färre än antalet personer som avled) samt ett flyttningsunderskott på 24 personer (fler personer flyttade från än till området). Till och med 2031 förväntas befolkningen öka med cirka 1 500 invånare eller 72 procent. Förklaringen till den stora ökningen är den planerade byggnationen av bostadsområdet Sätra. Detta kan jämföras med hela Västerås kommun som förväntas växa med 12 procent.

Befolkningspyramiden visar hur många kvinnor och män det finns på Eriksborg-Hagaberg jämfört med i Västerås kommun totalt. Det som främst särskiljer åldersfördelningen på Eriksborg-Hagaberg från Västerås kommun totalt är att det är en betydligt mindre andel män och kvinnor i åldrarna 20 – 39 år. Samtidigt är det många familjer i området med barn i åldrarna 5 – 19 år och vuxna i åldrarna 40 – 49 år.

Om du vill veta mer om invånarna som bor i Eriksborg-Hagaberg kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Faktablad med statistik Länk till annan webbplats.

Eriksborg-Hagabergs placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

På Eriksborg-Hagaberg finns flera förskolor, bland annat Erikslunds förskola som är belägen intill skogen. En grundskola och en skola för vuxenutbildning finns också här. Det finns även fyra gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning samt äldreboendena Änglamarkens äldreboende, Erikborgs äldreboende och Vedbo äldreboende. Det sistnämnda är beläget nära ett fint promenadstråk i skogen precis intill boendet, samt stora omkringliggande grönområden.

I Vedboskogen, belägen i sydväst i området, finns ungefär 48 hektar äldre barrskog, som utgör de allra högsta naturvärdena bland Västerås stadsdelsskogar. Skogen har ett rikt fågelliv och insekter som lever på ved och flera olika sorters svamp. För den som gillar att åka skridskor och skidor finns Eriksborgs isbana som är upplyst och spolas av Västerås Stad. Ett annat populärt utflyktsmål på vintern är Vedbobacken som är en stadsnära skidanläggning med fem nedfarter för utförsåkning samt 2,1 kilometer konstsnöspår. På sommaren finns möjlighet att åka downhill här – om du inte vill cykla upp går det bra att ta liften!

Här hittar du också en golfbana, Skerike golfbana, samt en iordningsställd grillplats, Sätra grillplats.

Bebyggelse

Området består av nästan bara småhus på Eriksborg och Hagaberg. Småhusen på Eriksborg kom till i slutet av 1980-talet och på Hagaberg byggdes det under 1990- och 2000-talet. Under 90-talet byggdes även de tre flerbostadshus som ligger på Konstnärsvägen. På området mellan Hagaberg och Norrleden planeras ett nytt bostadsområde med ungefär 2000 nya bostäder, Sätra. I Sätra ska det finnas alltifrån villor och radhus till större flerbostadshus.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

Eriksberg bebyggelsebild

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Pastellgatans lekplats)

1 timme och 10 minuter

21 minuter

20 minuter

11 minuter

Trafik och transporter

Eriksborg-Hagaberg angränsar med riksväg 66 och E18. Ytterligare en viktig trafikled i området är Norrleden, vilken på sikt ska byggas ihop med Västerleden.

Området har två stadsbusslinjer. I väster går stadslinje 3 (rosa) med täta avgångar mellan handelsområdet Erikslund och flygplatsen via city. I öster går stadslinje 4 (blå) med hög turtäthet och tar dig mot city och vidare till Finnslätten.

Från området går det snabbt och enkelt att ta sig med cykel på huvudcykelstråk både till Erikslund och till city.

Kontakta oss

Statistik- och analysenheten

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysenheten via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

Det här händer i Västerås

 • Nationaldagsfirande på Djäkneberget

  Som en uppföljning på förra årets succé bjuder Västerås stad vid årets nationaldagsfirande på Djäkneberget på livemusik, allsång och härlig stämning. Vi kan med glädje presentera artisterna Timo Räisänen, Melanie Wehbe, Fanny Wistrand, Eric Bibb, Miriam Aida samt Nassim Al Fakir, som även kommer att...

 • Kulturfestivalen Berget

  Efter det traditionella nationaldagsfirandet på Djäkneberget den 6 juni fortsätter festen med Kulturfestivalen Berget. Det bjuds på både uppträdanden från lokala band och melodifestivaldeltagaren Melanie Wehbe. Kulturfestivalen Berget pågår mellan klockan 18 och 21.

Nytt i Västerås

 • Kultur för äldre på mötesplatserna i sommar – hela programmet

  Sommarturnén för kultur i äldreomsorgen drogs igång sommaren 2020 för att bryta den isolering som många äldre hamnade i på grund av coronapandemin. Det blev så uppskattat att det har fortsatt på somrarna sedan dess. Sommaren 2023 bjuder på 208 kulturprogram från juni till augusti på våra 35 enheter ...

 • Bygglov för de första bostadshusen i Kopparlunden

  Den 25 maj godkände byggnadsnämnden bygglovet för de första bostäderna i Kopparlunden. Det är Riksbyggen som kommer bygga bostäderna och själva byggandet planeras att starta nästa år.

 • Vinnare av Hederscupen 2023 utsedd

  Varje år genomförs fotbollsturneringen Hederscupen 2023. I samband med det utses också en vinnare av årets hejaramsa. Årets vinnare går på Mälarparksskolan!