Visa sökformulär

Bäckby

I de västra delarna av Västerås kommun ligger Bäckby. Stadsdelen är idag hem åt lite mer än 9 000 västeråsare. På torget mitt i området finns det aktiviteter och mötesplatser för både stora och små.

Krumeluren och nationaldagsfirande

Det här är Bäckby

Ungefär fem kilometer väster om Västerås city finns Bäckby. På Bäckby torg finns ett nyrenoverat centrum med stort serviceutbud. Här finns även en aktivitetspark med färgglada klätterredskap som invigdes 2019. Ett kännetecken för stadsdelen är det stora konstverket i form av en totempåle som står utanför Bäckbys bibliotek.

Vilka bor här?

År 2021 bodde det 9 073 personer på Bäckby. Befolkningen har ökat med 346 personer sedan 2020 vilket var den näst största ökningen i Västerås till antalet. Orsaken till den ökade befolkningen var ett flyttningsöverskott på 341 personer (fler flyttade till än från området) och ett positivt födelsenetto på 5 personer (antalet barn som föddes var fler än antalet personer som avled). Till och med 2031 förväntas befolkningen på Bäckby öka med cirka 445 personer eller 5 procent. Detta kan jämföras med hela Västerås kommun som förväntas växa med 12 procent.

Åldersfördelningen i befolkningen på Bäckby överensstämmer till stor del med kommungenomsnittet. Det är däremot en något mindre andel invånare i åldrarna 25 – 34 år och 45 – 59 år och en något större andel äldre i åldern 70 – 84 år i jämförelse med Västerås totalt.

Om du vill veta mer om invånarna som bor på Bäckby kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Faktablad med statistik Länk till annan webbplats.

Bäckbys placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

På Bäckby finns flera skolor, både kommunala och privata. Rösegårdsskolan (F-6) har ett tillhörande fritidshem och Hällbyskolan (F-6) har närhet till Hällbyskogen, motionsspår och fotbollsplaner och andra gräsytor. Även Sofiaskolan (1-9) är belägen med närhet till skog och grönområden.

Det finns flera olika förskolor på området, hela sju stycken. Bland annat finns Rösegårds förskola med många grönområden, en skogsdunge samt närliggande lekpark. För äldre och personer med funktionsvariation finns åtta stycken särskilda boenden, och för äldre som vill träffa andra äldre finns en mötesplats på Bäckby torg.

På Bäckby torg finns ett stort utbud av service bland annat i form av en nybyggd aktivitetspark, ett bibliotek, familjecentrum/öppen förskola samt Bäckby fritidsgård och fritidsklubb. Andra exempel på Bäckby centrums utbud är Bäckbykyrkan, familjeläkarmottagning, barnavårdscentral (BVC) och tandvård. Det kommersiella utbudet består av livsmedelsbutik, kiosk, pizzeria, apotek och postombud. På idrotts- och rekreationstemat erbjuds flera olika möjligheter. Det finns en fotbollsplan vid Bäckby centrum och det finns motionsspår i Bäckbyskogen.

Mitt i Bäckby, från norr till söder, stäcker sig ett grönt stråk. Gröna stråket i centrum har rustats upp under åren 2018-2021 och sista etappen blir klar 2022. I upprustningen ingår möbler, utegym, lekredskap, scen, belysning, vattenspel och växtlighet. I anslutning till gröna stråket finns även en skatepark och flera lekparker. Vidare spolar kommunen flera isbanor på området under vintern.

Visste du att?


Låtskrivaren och artisten Ana Diaz är uppvuxen på Bäckby, hon var nominerad till en Grammis i kategorin Årets Nykomling och Årets kompositör år 2016. Även den internationellt kända modellen Roger Dupé är uppvuxen på Bäckby.

På Bäckby finns 441 olika ljuspunkter (gatubelysning och dylikt) och 430 stycken vägskyltar.

Bebyggelse

Förutom några få villor så är all bebyggelse på Bäckby uppförd efter 1965. Bebyggelsen är blandad med både småhus och flerbostadshus. Av bostäderna är nästan alla byggda på 70-talet, ett område med villor i norra delen kom till på 80-talet. Bebyggelsen är i 1-3 plan med några få undantag. Bostadsbeståndet är i stort sett densamma som Västerås totalt men med en större andel flerbostadshus.

De högsta husen är flerbostadshus, de flesta högre husen är placerade nära Bäckby centrum. Det är först under de sista åren som stadsdelen kompletterats med nya bostäder och fler kompletteringar är planerade eller påbörjade. Det finns även ett område med verksamheter – Bäckby park – som är arbetsplats för många människor.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

bäckby bebyggelsebild

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Bäckby centrum)

1 timme och 8 minuter

20 minuter

21 minuter

13 minuter

Trafik och transporter

Bäckbyområdet omges av Surahammarsvägen, Köpingsvägen, E18 och Järnbruksgatan. Lisjögatan är en genomfartsgata mellan norr och söder och Välljärnsgatan är en genomfartsgata mellan väst och öst.

Till och från Bäckby tar du dig snabbt med stadslinje 1 (röd). Bussarna går med täta turer rakt igenom Bäckby centrum på en egen bussgata. Bäckby centrum har 7700 m² markvärmda ytor i bland annat Bäckby Torg, busshållplatsen och Gröna stråket. Planteringarna på Bäckby torg är konstbevattnade.

För den som tar sig fram på cykel eller till fots finns goda möjligheter. Det finns huvudcykelstråk som leder dig till city eller mot Erikslund och flera cykelkopplingar i riktning mot öster i gång- och cykeltunnlar samt två kopplingar norrut till Erikslundsområdet, flertalet passager västerut samt två platser att passera järnvägen söderut.

Kontakta oss

Statistik- och analysenheten

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysenheten via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

Det här händer i Västerås

 • Nationaldagsfirande på Djäkneberget

  Som en uppföljning på förra årets succé bjuder Västerås stad vid årets nationaldagsfirande på Djäkneberget på livemusik, allsång och härlig stämning. Vi kan med glädje presentera artisterna Timo Räisänen, Melanie Wehbe, Fanny Wistrand, Eric Bibb, Miriam Aida samt Nassim Al Fakir, som även kommer att...

 • Kulturfestivalen Berget

  Efter det traditionella nationaldagsfirandet på Djäkneberget den 6 juni fortsätter festen med Kulturfestivalen Berget. Det bjuds på både uppträdanden från lokala band och melodifestivaldeltagaren Melanie Wehbe. Kulturfestivalen Berget pågår mellan klockan 18 och 21.

Nytt i Västerås

 • Kultur för äldre på mötesplatserna i sommar – hela programmet

  Sommarturnén för kultur i äldreomsorgen drogs igång sommaren 2020 för att bryta den isolering som många äldre hamnade i på grund av coronapandemin. Det blev så uppskattat att det har fortsatt på somrarna sedan dess. Sommaren 2023 bjuder på 208 kulturprogram från juni till augusti på våra 35 enheter ...

 • Bygglov för de första bostadshusen i Kopparlunden

  Den 25 maj godkände byggnadsnämnden bygglovet för de första bostäderna i Kopparlunden. Det är Riksbyggen som kommer bygga bostäderna och själva byggandet planeras att starta nästa år.

 • Vinnare av Hederscupen 2023 utsedd

  Varje år genomförs fotbollsturneringen Hederscupen 2023. I samband med det utses också en vinnare av årets hejaramsa. Årets vinnare går på Mälarparksskolan!