Detaljplan för Verkstaden 11, Östra Kopparlunden, dp 1977

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 15 juni 2022.

Om detaljplanen

Flygvy där Kopparlunden är uppdelat i de olika planområdena.

Vi på stadsbyggnadsförvaltningen ska ta fram en detaljplan för att omvandla östra delen av Kopparlunden.
Det ska bli en levande, unik, hållbar, tillgänglig och attraktiv stadsdel. Där hänsyn tas till områdets kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelse.

Syftet med planen är ge möjlighet för utveckling med bostäder, verksamheter och förskola i området. Planen ska ta tillvara platsens centrala läge och skapa en attraktiv och varierad bebyggelse. Där ska även befintliga byggnader bevaras och konverteras.

I Kopparlunden tas fyra detaljplaner fram. De här tre planerna, förutom Kopparlunden Öst, är klara.

Detaljplan för Kopparlunden Norr dp 1882
Detaljplan för Kopparlunden Mitt dp 1879
Detaljplan för Kopparlunden Syd dp 1878

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Susanne Malo. Du når henne

  • på e-post susanne.shahoud.malo[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 12 51.
Flygfoto som visar planområdet med omgivning.

Ortofoto över planområdet med omgivning

Planprogram för Kopparlunden, pp 33, ligger till grund för arbetet med den här detalj­planen.

Planprogram för Kopparlunden pp 33

Information om Kopparlundens utveckling

Mer om Kopparlunden på webb och i sociala medier

Du hittar även information på vår webbplats vasteras.se/kopparlunden samt på våra sidor på Facebook och Instagram.

vasteras.se/kopparlunden

https://www.facebook.com/kopparlunden/

https://www.instagram.com/projekt_kopparlunden

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Susanne Malo

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 51

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se