Riksintresse

Det finns vatten- och mark­områden som är nationellt betydelse­fulla. De brukar kallas riks­intresse. När ett område pekas ut som riks­intresse får det ett skydd. Det gäller mot åt­gärder som på­tagligt kan skada natur- eller kultur­miljön.

Boverket har det över­gripande ansvaret för områden med riks­intresse. Naturvårdsverket har ansvar för att peka ut områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv.

Riksintressen är nationellt betydelsefulla områden, Boverket

Områden av riksintresse, Naturvårdsverket

Grusväg som går genom ett skogsområde. Foto: Susanne Granholm