Tryckta kartor

Vi på stadsbyggnadsförvaltningen producerar flera olika tryckta kartor. Bokhandeln säljer Västerås Atlas. Här är ett par exempel på de tryckta kartor som vi producerar.

Västerås stadskarta

Den stora stadskartan är en väggkarta. Den är framtagen för dig som behöver en mer fullständig men ändå översiktlig redovisning av fastighetsindelning, byggnader och gator i Västerås tätort. Kartan innehåller adresser, alla byggnader (utom mindre kom­ple­ment­bygg­nader), fastighetsredovisning, markanvändning, gator och vägar, kraftledningar och mycket mera.

Utgivningsår: Det år den trycks.

Skala 1:5000.

Storlek 240 x 170 centimeter.

Kartan beställer du av Kontaktcenter.
Du får prisuppgift vid beställning.

Utsnitt från Västerås stadskarta.

Utsnitt från Västerås stadskarta

Västerås Atlas (också kallad Taxikartan)

Västerås Atlasen är en kartbok i A5 med spiralbindning som gör den hållbar och enkel att bläddra i. Den vänder sig i första hand till trafikanter och består av 115 sidor med både översiktskartor i skalan 1:75 000 och detaljkartor i skalan 1:10 000 för tätort och serviceorterna. I atlasen finns också specialkartor över centrum, Björnön, Asköviken och Ängsön samt ett gaturegister.

Utgivningsår: 2018.

Storlek: 14,8 x 21 centimeter (A5).

Kartan säljs i bokhandeln, cirkapris: 189 kronor.

Framsidesbild på kartan Västerås Atlas med texten Västerås Atlas kartbok för trafikanter.

Har du frågor eller vill beställa?

Hör av dig till vårt Kontaktcenter om du vill beställa tryckta kartor eller har några frågor om dem.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se