Att driva trygghetsboende

Fastighetsägare som startar ett trygghetsboende i Västerås stad kan söka ersättning för gemensamhetslokal och bovärd.

Tre pensionärer som pratar i solen. 

Vad är ett trygghetsboende?

Ett trygghetsboende är ett hyreshus för personer över 65 år. Det finns kriterier för hur boendet ska vara utformat. Bostäderna ska till exempel vara anpassade till de äldres behov och boendet ska ha gemenskapslokaler för till exempel måltider, samvaro, hobby och rekreation. Det ska också finnas en bovärd på plats på angivna tider. Det finns idag en efterfrågan på trygghetsboenden vilket gör att allt fler fastighetsägare planerar för den formen av boenden för äldre. I riktlinjen Ersättning för trygghetsboende kan du läsa mer om kriterierna för hur boendet ska vara utformat.

Ersättning för trygghetsboende Pdf, 280.6 kB.

Ersättningar vid drift av trygghetsboende

Du som startar ett trygghetsboende kan ansöka om ersättning från Västerås stad för delar av kostnaden för bovärd och gemensamhetslokal. För att du ska kunna få ersättning måste boendet uppfylla vissa krav. Du kan läsa om kraven i riktlinjen Ersättning för trygghetsboende. Du som ska bygga ett trygghetsboende kan även få stöd, som täcker en del av kostnaden, från Boverket.

Ansök om ersättning för bovärd och gemensamhetslokal

Nedan ser du processen för att ansöka om ersättning för bovärd och gemensamhetslokal. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Västerås stads lokalstrateg på vård och omsorgsförvaltningen. Kontakt­upp­gifter hittar du längst ner på denna sida.

steg 1

Skicka in din ansökan

Du fyller i din ansökan digitalt via vår e-tjänst. E-tjänsten hanterar både nyansökningar och återansökningar.

Det kostar inget att ansöka. Tänk på att läsa igenom ansökan ordentligt så du inte missar att ta med någon information

steg 2

Ansökningen behandlas

När vi har fått in din ansökan får du ett meddelande om vem som kommer att ha hand om ditt ärende och ungefär hur lång tid det tar innan du får ett beslut.

Om du beviljas ersättning kommer den att betalas ut årsvis baserat på budgetår. Beslutet gäller i två år. När det har gått två år kan du göra en ny ansökan – en återansökan.

steg 3

Årlig uppföljning

Du som beviljas ersättning behöver varje år lämna in en redovisning till Västerås stad. Redovisningen lämnas in till an@vasteras.se och ska innehålla:

  • Hur gemensamhetslokalen används.
  • Hur fastighetsägaren uppfyller krav på bovärd och dess uppdrag.
  • Uppgifter om kösituation och tomma lägenheter.
  • Adress och kontaktuppgifter.

Hur mycket ersättning kan jag få?

Nedan ser du exempel på hur mycket ersättning du kan få för bovärd och gemensamhetslokal.

Ersättning för bovärd

Ersättningen baseras på antal lägenheter och timmar per vecka. Du kan få ersättning för maximalt 80 lägenheter per trygghetsboende.

  • För ett trygghetsboende med 30-60 lägenheter som har en bovärd minst 15 timmar i veckan blir ersättningen 200 000 kronor per år.
  • För ett trygghetsboende med 61-80 lägenheter som har en bovärd minst 20 timmar i veckan blir ersättningen 250 000 kronor per år.

Ersättning för gemensamhetslokal

För gemensamhetslokal utbetalas ersättning för 2 kvadratmeter per lägenhet med 1 900 kronor per kvadratmeter. Exempel:

  • För ett trygghetsboende med 30 lägenheter blir ersättningen 114 000 kronor.
  • För ett trygghetsboende med 60 lägenheter blir ersättningen 228 000 kronor.
  • För ett trygghetsboende med 80 lägenheter blir ersättningen 304 000 kronor.

Har du en fråga?

Vid eventuella frågor kopplade till ersättning för driften av trygghetsboenden, ring Västerås stads kontaktcenter på telefonnummer 021-39 27 25 och be att få prata med Västerås stads lokalstrateg, vård och omsorgsförvaltningen.