Svenska för invandrare, sfi

Så anmäler du dig till sfi

För att kunna läsa sfi behöver du vara folkbokförd i Västerås och vara minst 16 år gammal. Du behöver även ha ett tiosiffrigt personnummer eller samordningsnummer. Har du skyddad identitet, samordningsnummer eller är EU/EES medborgare behöver du besöka oss på drop-in för att upprätta en anmälan.

  • Du har rätt att studera sfi om du är folkbokförd i Västerås.
  • Du måste vara minst 16 år.
  • Du behöver ha ett tiosiffrigt personnummer eller samordningsnummer
  • Du har inte grundläggande kunskaper i svenska språket.

Anmälan till sfi

Du anmäler dig till sfi genom att söka via vår kurskatalog. Du önskar skola i samband med att du anmäler dig.

Anmäl dig till sfi

Efter att du har registrerat dig granskas din anmälan och du kan komma att bli kallad till en pedagogisk kartläggning och/eller ett samtal med en studie- och yrkesvägledare.

Vem kan läsa svenska för invandrare?

Du får läsa svenska för invandrare om du

  • är över 16 år
  • är folkbokförd i Västerås
  • har ett annat modersmål än svenska

Bor du i en annan kommun?

Du som inte är folkbokförd i Västerås och vill studera här ska fylla i en särskild blankett. Den heter Anmälan till svenska för invandrare för dig som inte är folkbokförd i Västerås. Du lämnar den till kommunen där du är folkbokförd. De måste godkänna din anmälan innan den skickas till oss.

Anmälan till svenska för invandrare för dig som inte är folkbokförd i Västerås stad Word, 233 kB.

Anmälan till svenska för invandrare för dig som inte är folkbokförd i Västerås stad Pdf, 83.6 kB.

Sfi för dig från Ukraina

Vuxenutbildningen i Västerås stad erbjuder dig som är flykting från Ukraina och som är bosatt i Västerås att söka sfi. För att kunna göra en ansökan behöver du ha ditt samordningsnummer som du fått från Skatteverket.

Du har även möjlighet att fortsätta studera svenska som andra språk på grundläggande och gymnasialnivå. Ansökan gäller endast ordinarie sfi-studier och det är inte möjligt att studera på yrkesutbildningar eller övriga kurser på Komvux.

Praktisk information om svenska för invandrare

Utbildning ska ge dig grundläggande kunskaper i svenska språket.

Utbildningen ska också ge grundläggande förmåga att läsa och skriva till dig som inte kan det. Det gäller även dig som har kort skolbakgrund eller har ett annat skriftspråk.

Kursen och böckerna som används är gratis.

Fyra personer som går på rad och pratar, Mostphotos

Studievägar

Inom sfi finns det tre studievägar (1, 2 och 3). Alla studievägar är sammanhållna och målgruppsanpassade.

  • Studieväg 1 riktar sig till dig som har kort eller ingen skolbakgrund.
  • Studieväg 2 riktar sig till dig vars skolbakgrund är mindre omfattande än motsvarande svensk gymnasieskola.
  • Studieväg 3 vänder sig till dig vars skolbakgrund motsvarar svensk gymnasieskola eller till dig som har deltagit i högskolestudier.

Frånvaro och avbrott

Du måste alltid meddela frånvaro och avbrott till skolan.

Du får vara borta om du är sjuk eller har fått ledigt. Om du är borta av annan anledning i mer än tre veckor i följd blir du av med din studieplats. Du kan även bli av med din studieplats om du inte tar till dig utbildningen eller gör tillräckligt bra framsteg.

Om du avbryter studierna måste du anmäla dig igen om du vill fortsätta studera. Du får avbryta studierna för arbete, praktik, sjukdom eller graviditet. Om du avbryter dina studier av andra skäl kan det innebära att du inte får börja igen.

Beställa betyg

Du som läst svenska för invandrare kan beställa en utskrift av dina betyg. Hos oss kan du beställa utskrift av de betyg du fått inom vuxenutbildningen i Västerås. Det kan ta upp till tre veckor att få betygen.

Beställ betyg i svenska för invandrare

Fortsatta studier i svenska

Svenska som andraspråk, SAS

När du har läst svenska för invandrare D kan du läsa svenska som andraspråk. Godkänt betyg i svenska som andraspråk motsvarar godkänt i svenska på grundskolenivå.

Sök till svenska som andra språk

Kontakta oss

Vuxenutbildningscentrum

Öppettider för receptionen och drop-in för studie- och yrkesvägledning
Tisdagar klockan 10-12
Torsdagar klockan 13-15

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 17

Telefonnummer: 021-39 17 45

Telefontider
Måndagar klockan 10-12
Onsdagar klockan 13-14

vuc@vasteras.se
Bra länkar

Utbildningsanordnare i Västerås

Utbildningsanordnare i bokstavsordning.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö