Visa sökformulär

Särskola

Du som har en intellektuell funktionsnedsättning kan få gå i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan.

Grundsärskola och gymnasiesärskola är till för barn och unga som har en intellektuell funktionsnedsättning.

Information om grundsärskola

Information om gymnasiesärskola

Är du vuxen kan du studera på Komvux som särskild utbildning. Det gäller dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Information om Komvux som särskild utbildning

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Rapport från grundskoleenkäter 2022

    Förra årets enkäter, som genomfördes under pandemin, visade på större förändringar i elevers nöjdhet än vanligt, både positiva och negativa i olika årskurser. I år har elevers nöjdhet återgått till ni...

  • Rapport från gymnasieenkäter 2022

    I årets gymnasieenkäter är elever i år 2 generellt sett mindre nöjda med skolan än förra året, som dock var ett ovanligt år, präglat av pandemin. Eleverna i gymnasiesärskolan är något mer nöjda än tid...